Uusikaupunki päätti liittyä LSJH:n osakkaaksi

Uudestakaupungista tulee Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) 18. osakaskunta. Näin päätti Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto tammikuun kokouksessaan. LSJH:n nykyiset omistajakunnat ovat myös omalta osaltaan hyväksyneet kaikki yhtiöjärjestelyihin tulevat muutokset. Viimeisen sinetin osakkuudelle antaa kevään aikana kokoontuva LSJH:n yhtiökokous. Uudenkaupungin omistusosuudeksi yhtiöstä tulee 2,35 prosenttia.

Liittyessään jätehuoltoyhtiöön kaupunki merkitsee yhtiön osakkeita ja siirtää jätehuoltotehtävien hoitamisen yhtiölle. Samalla kaupunki liittyy myös Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jäseneksi. Uusikaupunki voi nimetä jätehuoltolautakuntaan yhden jäsenen. Yhtiön hallitukseen kaupunki voi nimittää yhdessä muiden vähemmistöosakkaiden kanssa yhteensä kaksi jäsentä.

Neuvottelut liittymisen tarkasta ajankohdasta ovat vielä kesken. Tavoitteena on, että jätehuollon järjestämistehtävät siirtyvät Uudeltakaupungilta LSJH:lle ja jätehuoltolautakunnalle vuoden 2021 alussa. Kaupungin voimassa olevat jätehuoltoa koskevat ostopalvelusopimukset on tarkoitus siirtää LSJH:n nimiin.

LSJH:n omistajakuntana Uudenkaupungin jätehuoltopalvelut jatkuvat vähintään nykyisen tasoisina. Muutosvaiheen jälkeen palvelutaso yhtenäistyy ja nousee muiden LSJH-kuntien tasolle. Kun kuntalaisten käytettävissä ovat sekä LSJH:n että jätehuoltoviranomaisen resurssit, asukkaiden palveluja pystytään kehittämään entistä suunnitelmallisemmin ja tavoitteellisemmin. Liittymisen ajankohdasta ja jätehuoltopalveluihin tulevista muutoksista tiedotetaan kuntalaisia hyvissä ajoin.