Vanhaa erityisjätettä nousi pintaan Korvenmäen jätekeskuksen kaatopaikalla

Salon Korvenmäessä on kaatopaikan erityisjätekaivannon kaivamisen yhteydessä noussut pinnalle vanhaa sairaalan erityisjätettä, joka on jäänyt hetkellisesti peittämättä. Jäte peitettiin välittömästi, kun asia tuli ilmi. Lisäksi jätteen käsittelyn toimintatavat käydään nyt läpi niin, että vastaavaa ei pääse tapahtumaan uudelleen.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon jälkeen sairaaloiden erityisjätteet on kuljetettu käsittelyyn muualle, eikä niitä ole enää loppusijoitettu kaatopaikalle. Nykyään kaatopaikalle sijoitetaan vain sellaisia jätteitä, joita ei voida hyödyntää materiaalina tai energiana. Tällaista jätettä on esimerkiksi vaaralliseksi jätteeksi luokiteltu asbestijäte, joka peitetään kaatopaikalle tehtyyn kaivantoon.

Turvallisuussyistä jätekeskusten alueilla liikutaan valvotusti ja ohjatusti, ja kaatopaikka-alueella asioivat pääsääntöisesti vain ammattikuljettajat.

Lisätietoja:
palvelujohtaja Jaana Turpeinen, puh. 044 727 6811