Vuodenvaihteen muutokset jätehuollossa 

Nykyinen jätehuoltolaki astui voimaan heinäkuussa 2021. Sen tuomat muutokset astuvat voimaan vähitellen. Vuodenvaihteen 2022/23 muutokset johtuvat lainsäädännön ohella Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksistä muun muassa taksoihin liittyen. Kokosimme tärkeimmät tammikuun alusta voimaan astuvat muutokset.

 

Muutoksia jätteiden keräyksessä

Paraisten saaristossa Nauvon, Korppoon ja Houtskarin alueilla polttokelpoisen jätteen keräyspäiviin voi tulla reittien järkeistämisen myötä muutoksia. 

Pakkausjätteiden keräykset taloyhtiöistä ja kierrätyspisteistä uudistuvat. Raisiossa, Naantalissa, Maskussa, Ruskolla, Mynämäessä, Nousiaisissa, Nauvossa, Korppoossa ja Kemiönsaarella pakkausjätteiden tuttu ajopäivä voi muuttua.  

Houtskarissa takalastattavien (140–600 l) lasi- ja metallijäteastioiden keräys päättyy vuodenvaihteessa. Keräyksestä kerätyt jätemäärät ovat jääneet niin pieniksi, että ne eivät ole riittäneet keräyksestä aiheutuvien päästöjen kompensoimiseen.  

Mikäli keräysten aikataulumuutokset aiheuttaisivat liian pitkän tyhjennysvälin, tehdään asiakkaille automaattisesti maksuton ylimääräinen tyhjennys. Oman jäteastian tyhjennyksen voi tarkistaa LSJH:n chatin kautta 1.1.2023 alkaen. 

Uudenkaupungin asukkaille avautuu 2.1.2023 uusi LSJH:n lajitteluasema osoitteessa Orinkuja 1. Asema palvelee ma 10–18 ja ti-pe 8–16. Lisätietoa uudesta asemasta sen avauduttua täällä: https://www.lsjh.fi/fi/jatteen-vastaanotto/jatekeskukset-ja-asemat/uudenkaupungin-lajitteluasema/

 

Muutoksia jätehuollon taksoissa

Kiinteistöjen omistajilta perittävällä ns. perusmaksulla katetaan LSJH:n 13 lajitteluaseman ylläpidosta sekä vaarallisten jätteiden ja apteekkien lääkejätteiden keräämisestä ja käsittelystä koituvat kustannukset. Myös alueen asukkaille suunnattu jäteneuvonta sisältyy perusmaksuun. Vuonna 2023 perusmaksuihin tulee pieniä muutoksia, mutta omakotikiinteistöjen vuosimaksu säilyy ennallaan 23,85 eurossa. Uudessakaupungissa yhteiseen perusmaksutaksaan siirtyminen alentaa omakotiasukkaan maksua 29 % vuoteen 2022 verrattuna.    

Polttokelpoisen jätteen ja biojätteen astiatyhjennysten kuljetusmaksut nousevat indeksikorotuksen myötä. Koska tyhjennyksen hinta muodostuu kuljetuksesta ja jätteenkäsittelymaksusta, vaikuttaa kuljetusmaksun nousu suhteellisesti enemmän pienten jäteastioiden tyhjennyshintaan. Suurimmillaan korotus voi olla 13,5 %.   

Pakkausjätteiden hinnat säilyvät entisellään, mutta Kemiönsaaren, Nauvon ja Korppoon alueilla tasataksaan siirtyminen alentaa maksuja 50–72 %. 

Lietetyhjennyksissä muutokset koskevat lähinnä lietteen kuljetus- ja käsittelymaksuja. Indeksikorotusten ohella muutosten taustalla on Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksellä lietteen kuljetuksissa käyttöön otettava tasataksa, joka takaa asiakkaille (Kemiönsaarta lukuunottamatta) saman tyhjennyshinnan lietekaivon sijainnista riippumatta. Kuljetushinnoissa on vuosittaisia muutoksia jatkossakin, kunnes lietteenkuljetukset ovat siirtyneet vuoden 2026 loppuun mennessä kuntien järjestysvastuulle ja tasataksa on laskettavissa koko toimialueen kattavana.    

Kemiönsaarella lietteen kuljetushintojen korotukset johtuvat kokonaan indeksikorotuksista. Kuljetuksen hinta nousee 92,05 euroon (+14 %). 

Raisiossa, Ruskolla, Maskussa, Mynämäessä ja Nousiaisissa lietteen kuljetusmaksun uusi hinta 122,77 euroa (+13 %) perustuu indeksikorotukseen sekä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan kunnissa käyttöön otettavaan tasataksaan. 

Paraisilla tasataksaan siirtyminen vastaavasti laskee lietteen kuljetusmaksun 171,70 eurosta 122,77 euroon (-28 %).  

Lietteenkäsittelymaksut nousevat. Saostus- ja umpisäiliölietteiden vastaanottomaksuja nostavat jätevedenpuhdistamoiden kohonneet kustannukset sekä eräiden toimialueemme pienempien jätevedenpuhdistamoiden sulkemisista aihetuvat pidemmät ja siten kalliimmat siirtokuljetukset. Uusikaupunki kuuluu vuodenvaihteesta tasataksan piiriin, joten siellä muutos on muita alueita suurempi. 

Paperilaskuista veloitetaan vuoden 2023 alkaen 3,50 euron laskutuslisä. Kannustamme vaivattomaan ja ekologisempaan e-laskuun siirtymistä: E niin kuin ekologinen: ota käyttöön e-lasku! – Lounais-Suomen Jätehuolto Oy – LSJH 

Kaikki taksamuutokset löydät Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jätetaksapäätöksestä: Jätetaksa Lounais-Suomessa 1.1.2023 alkaen (turku.fi)

 

Astian vuokrapalvelu muuttuu astiapalveluksi

Kunnissa, joissa LSJH kilpailuttaa jätteen kuljetukset, muuttuu pienten pyörällisten jäteastioiden vuokrapalvelu astiapalveluksi. Kaikki nykyiset vuokra-astiat siirtyvät automaattisesti uuden, paremman palvelun tarjoavan astiapalvelun piiriin. Muutos ei vaikuta palvelun hintaan. Muutoksista informoidaan asiakkaita tarkemmin tulevien viikkojen aikana.