Hankkeet

LSJH KEHITTÄÄ KIERTOTALOUTTA OSANA VALTAKUNNALLISIA YHTEISTYÖVERKOSTOJA

CircHubs –  6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa kehitetään 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskuksia. Tavoitteena on löytää alueille uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Lounais-Suomen jätehuolto osallistuu hankkeeseen kehittämällä Topinpuiston Kiertotalousverkostoa.

Tutustu tulevaisuuden kiertotalouskeskukset –hankkeeseen: http://circhubs.fi/

 

Telaketju -verkosto

Poistotekstiilejä ei ole aiemmin juurikaan pystytty kierrättämään, koska on puuttunut tuotantolaitoksia, keräyksiä, markkinoita, tietoa, tuoteideoita, tekniikkaa, lajiteltuja materiaaleja… jotta tekstiilien materiaalikierrätystä saataisiin kehitettyä, mukaan tarvitaan kaikkia ketjun osia: kukaan toimija ei voi ratkaista haasteita yksin, joten avuksi koottiin Telaketju.

Telaketju syntyi jatkohankkeena Lounais-Suomen Jätehuollon ja Turun Ammattikorkeakoulun Tekstiili 2.0 –hankkeelle, jonka avulla vuoden 2016 aikana yhteistyöverkosto kasvoi valtakunnalliseksi. Nyt työ jatkuu kahden osahankkeen ja lukuisten kumppanien tuella.

Ympäristöministeriön kokeiluhanke

LSJH koordinoi Telaketjun kokonaisuutta, jossa ratkaisuja etsitään poistotekstiilin keräykseen ja lajitteluun liittyviin haasteisiin. Kokeiluhanke kestää vuoden 2018 loppuun, ja sen kaikki tulokset ovat julkisia. Hanke koostuu kolmesta kokeilusta, joissa tuotetaan tietoa kuluttajille, selkiytetään termejä ja lainsäädäntöä, testataan syntypaikkalajittelun mahdollisuuksia, kokeillaan erilaisia keräysvälineitä ja –tapoja,  kartoitetaan materiaalikiertoon sopivaa poistotekstiilin määrää ja laatua sekä pilotoidaan tekstiililajittelijoiden koulutusta Telakoulussa.

Kokeiluhanketta rahoittavat Ympäristöministeriö, Suomen Kiertovoima KIVO, Lännen tekstiilihuolto, Turun kaupunki, Ekokem, Suomen Tekstiili & Muoti ry sekä kokeilujen osallistujat omarahoituksella.

Tekes –osuus

Telaketjun Tekes-hanke koostuu yritysten tutkimus- ja kehitysprojekteista sekä niitä tukemaan suunnitellusta julkisesta hankkeesta, jossa tutkimuspartnereina ovat VTT ja Turun ja Lahden ammattikorkeakoulut sekä työllä hankkeeseen osallistuvat yritykset. Tutkimuksissa selvitetään muun muassa tekstiilikierrätyksen riskejä ja mahdollisuuksia, eri materiaalijakeiden ympäristökuormitusta ja erilaisten tekniikoiden soveltuvuutta poistotekstiilimateriaaleille sekä mallinnetaan tekstiilikierrätyskokonaisuuden liiketaloudellisia mahdollisuuksia Suomessa. Painopisteinä ovat prosessien kehittäminen sekä uusien hyödyntäjien ja hyödyntämistapojen löytäminen erilaisille tekstiilijakeille. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia etsitään tekstiilien materiaalikierrätyksen eri vaiheista ja kiertotalouden palveluliiketoimintakonsepteista.

Tekes-hanke kestää syyskuun 2018 loppuun. Tutkimushankkeen tulokset ovat julkisia.

Tutustu Telaketju -verkostoon osoitteessa: https://telaketju.turkuamk.fi/

 

Varhaiskasvatuksen kiertotaloushanke Multaa ja mukuloita

Hankkeen pilotti-päiväkodeissa tutustutaan ruoan ja ravinteiden kiertoon kasvien pienimuotoisen viljelyn avulla. Luvassa on myös kompostilieroja, sienten kasvatusta, lannoituskokeita sekä ruokalautasmalleja maailmalta ja tulevaisuudesta.

Hankkeen tavoitteena on ruoan arvostuksen lisääminen, ruokahävikin pienentäminen ja kierrätyksen tekeminen tutuksi eri kulttuuritaustoista tuleville lapsille ja perheille. Hanke alkoi syyskuussa 2017 ja se päättyy kesäkuussa 2019.

Sateenkaari Koto ry:n hanketta rahoittaa Opetushallitus ja koordinaattorina toimii Valonia. Lounais-Suomen Jätehuolto toimii yhteistyökumppanina Arkean ja Natur och Miljön kanssa. Hanke toteutetaan pilottina Sateenkaari Koto ry:n seitsemässä päiväkodissa, jonka jälkeen parhaiksi havaittuja toimintamalleja levitetään käyttöön laajasti.