Kehityshankkeet

LSJH KEHITTÄÄ KIERTOTALOUTTA OSANA VALTAKUNNALLISIA YHTEISTYÖVERKOSTOJA

Lounais-Suomen Jätehuolto toimii kiertotalousverkostojen veturina Turun ja Salon seudulla, ja rakentaa alustaa yksityisten ja julkisten toimijoiden uudenlaiselle innovatiiviselle yhteistyölle. LSJH:sta onkin kasvanut omaa perustehtäväänsä laajempi kiertotalouden mahdollistaja. Kehityshankkeet ovat liittyneet muun muassa poistotekstiilien kierrätykseen, kiertotalouskeskuksiin sekä vähäpäästöisempään yritys- ja kaupunkitoimintaan. Yhteistyötä tehdään laajasti korkeakoulujen- ja ammattikorkeakoulujen, yritysten, kuntien, kehityslaitosten ja eri yhteisöjen kanssa. Kehitystyö luo myös uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia yritystoimintaan. Alla on listattu hankkeita, joissa LSJH on ollut toteuttajana tai partnerina. Tutustu hankkeisiin alla olevista linkeistä ja kysy meiltä lisää!

Käynnissä olevat hankkeet

Topinpuiston poistotekstiilin jalostuslaitos 

Toteutusaika: 16.4.2021 – 31.12.2025 

Investointihankkeessa tullaan rakentamaan Lounais-Suomen Jätehuollolle Turun Topinpuistoon täyden mittakaavan poistotekstiilin jalostuslaitos, joka lajittelee ja jalostaa Suomessa erilliskerättyä kuluttajapoistotekstiiliä. Jalostuslaitos valmistaa lopputuotteena kierrätyskuitua, jota myydään teollisuusyrityksille jatkojalostettavaksi esimerkiksi langaksi tai raaka-aineeksi uusiin tuotteisiin, kuten esimerkiksi kuitukankaisiin. Projektin tavoitteena on saada noin 40 % kerätystä kuluttajapoistotekstiilistä materiaalikiertoon sekä kasvattaa kierrättämiseen ja kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkojen määrää Suomessa. 

Jalostuslaitos tuo keskeisen puuttuvan palasen Suomen tekstiilien kiertotalouden ekosysteemiin ja osaltaan mahdollistaa Suomen kehittymisen poistotekstiilien edelläkävijäksi ja yhdeksi Euroopan tekstiilien kierrätyskeskittymäksi. 

Hanke on saanut NextGenerationEU-rahoitusta. 

 

Telavalue 

Toteutusaika: 1.2.2022 – 31.1.2024 

Telavalue -hankkeen visiona on ratkaista nykyiset tekstiileihin liittyvät kestävyys- ja jäteongelmat kiertotalouden avulla. Telavalue on Business Finland Co-Innovation-hanke, joka koostuu julkisesta tutkimushankkeesta sekä kuudesta yritysprojektista. 

Hankkeen teemoja ovat muun muassa vastuullinen ja kiertotaloudenmukainen tekstiililiiketoiminta, biopohjaisten ja kierrätyskuitujen soveltaminen tekstiilituotteisiin, uudet kiertotalouden liiketoimintamallit ja tekstiilimateriaalien kierto. 

Julkisessa tutkimushankkeessa ovat mukana VTT, LAB-ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu, ja tutkimushanketta rahoittaa Business Finland yhdessä 17 yrityksen ja muun organisaation kanssa.  

Telavalue-hanke linkittyy Telaketjun aiempiin hankkeisiin ja ExpandFibre-ekosysteemiin. Lounais-Suomen Jätehuolto toimii Telavalue-hankkeessa rahoittajana sekä materiaalin toimittajana. 

Tutustu Telavalue-hankkeeseen

Päättyneet hankkeet

Voit tutustua päättyneisiin hankkeisiin tästä klikkaamalla.