Vaikuta jätehuollon kehittämiseen Lounais-Suomessa

Turun ja Salon seudun kunnat ovat käynnistäneet yhteisen jätehuoltopolitiikan laadinnan. Asukkaat, asukasyhteisöt ja muut kiinnostuneet tahot voivat vaikuttaa Otakantaa-verkkopalvelussa tai osallistumalla työryhmätyöhön.

Jätehuoltopolitiikka on kuntien yhteinen tahto siitä, millaisin periaattein kuntien vastuulla olevaa yhdyskuntajätehuoltoa toteutetaan. Työssä määritellään jätehuoltopalveluille tavoitetaso ja mittarit sekä jätetaksan perusteet. Jätehuoltopolitiikka valmistellaan vuosille 2017-2022.

Jätehuoltopolitiikkaa valmistellaan maaliskuusta alkaen asiantuntijoiden vetämissä työryhmissä.

Työryhmien teemat

  1. Jätehuollon palvelutaso ja rahoitus
  2. Yhdyskuntajätteen hyödyntämisen kehittäminen
  3. Lietehuollon kehittäminen
  4. Jätehuoltopalvelut asiakkaille.

Jätehuoltopolitiikan laatimiseen voi osallistua myös oikeusministeriön ylläpitämässä Otakantaa -verkkopalvelussa, osoitteessa otakantaa.fns.fi. Linkki palveluun alla.

Jätepoliittinen ohjelma Lounais-Suomeen

Jätehuollon yhteistyökunnat ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, joka on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, koordinoi politiikan valmistelutyötä.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueella on tällä hetkellä voimassa kaksi erillistä jätepoliittista linjausta; Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon alueen jätepoliittinen ohjelma vuosille 2012-2016 ja Turun seudun kuntien jätepolitiikka 2011-2020.

Lisätietoja antavat:

jätehuoltoasiamies Satu Ojala, puh. 044 727 6827, satu.ma.ojala@turku.fi
jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen puh. 040 180 76 57, veli-matti.suhonen@turku.fi