Jätelaki uudistui – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Uusi jätelaki astui voimaan heinäkuussa 2021. Muutokset jätteiden keräyksessä ja kuljetuksissa toteutuvat vähitellen siirtymäajan puitteissa. Tällä sivulla kiteytämme jätelakiuudistuksen käytännön vaikutukset ja vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin uuteen jätelakiin liittyen.

Uudet erilliskeräysvelvoitteet

Erilliskeräys on järjestettävä asuinkiinteistöiltä huoneistojen lukumäärästä riippuen seuraavasti (nykytila ja uuden asetuksen mukaan):

Biojäte 10 tai enemmän 5 tai enemmän taajamassa * 1 tai enemmän yli
10 000 asukkaan taajamassa ***
Metalli (pakkaukset
ja pienmetalli)
4 tai enemmän 5 tai enemmän taajamassa **
Lasipakkaukset 10 tai enemmän 5 tai enemmän taajamassa **
Muovipakkaukset 20 tai enemmän 5 tai enemmän taajamassa **
Kartonkipakkaukset 20 tai enemmän 5 tai enemmän taajamassa **

Nykytilassa erilliskeräysvelvoite koskee vain taajamissa olevia asuinkiinteistöjä.
* viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2022
** viimeistään 1 päivästä heinäkuuta 2023
*** viimeistään 19 päivästä heinäkuuta 2024

HUOM! Biojätteen osalta erilliskeräysvelvoitteen vaihtoehtona on kompostointi kiinteistöllä kuten nykyisinkin. Jätehuoltolautakunnalla uusi kompostointirekisterin pitämistä koskeva velvollisuus 1.1.2023 alkaen. Tietojen ilmoittamisesta rekisteriin tiedotetaan jätehuoltolautakunnan toimesta myöhemmin.

Siirtymäajat silmäyksellä

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

 

Miksi jätelaki uudistui?

Uudistuksen avulla Suomen tavoitteena on saavuttaa useita EU-direktiivien edellyttämiä jätehuollon ja kierrätyksen tavoitteita. Asumisessa ja palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystä halutaan nostaa seuraavan 15 vuoden aikana nykyisestä noin 40 prosentista jopa 65 prosenttiin. Varsinkin biojätteen kierrätykseen pistetään lisää vauhtia.

Lue lisää: Ympäristöministeriön yhteenveto aiheesta

Miten se tulee näkymään arjessa?

Kaikkien taajamissa sijaitsevien, vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen tulee heinäkuuhun 2022 mennessä aloittaa biojätteen lajittelu joko liittymällä kiinteistökohtaiseen biojätteenkuljetukseen tai kompostoimalla biojätteet itse.

Lajittelumahdollisuudet paranevat lähitulevaisuudessa entisestään, kun taajamissa vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä aloitetaan pienmetallin keräyksen lisäksi myös lasi-, kartonki- ja muovipakkausten keräys heinäkuuhun 2023 mennessä. Metallipakkausten ja pienmetallin keräystä voidaan jatkaa kuten ennenkin, koskien kiinteistöjä, joissa asuntoja on neljä tai enemmän. Poistotekstiilien keräys laajenee vuoden 2023 alussa koko maahan. Biojätteen keräys laajenee heinäkuuhun 2024 mennessä yli 10 000 asukkaan taajamissa joka kiinteistöön, joko biojätekeräyksen tai kompostorin muodossa. Molempien käyttöönotossa tarjoamme kattavaa neuvontaa ja tukea.

Lue lisää: Ympäristöministeriön tietopaketti

Uuden jätelain ja siihen liittyvien muutosten ei pidä antaa viedä yöunia. Suurimmalta osalta asukkaistamme uudistus ei tule vaatimaan minkäänlaisia erityistoimenpiteitä. Tärkeintä on, että lajittelu on osa arkirutiinia. Tiedotamme aktiivisesti asukkaita ja muita sidosryhmiä muutoksiin liittyvissä asioissa. Ei kannata hötkyillä: jos olet suunnittelemassa muutoksia esimerkiksi taloyhtiön tai kuntakiinteistön jätehuoltoon lähiaikoina, soita ensin meille, niin katsotaan yhdessä paras tapa edetä jätelakimuutokset huomioon ottaen.

Mikä on LSJH:n rooli?

Uuden jätelain myötä erilliskerättyjen jätteiden kuljetusvastuu siirtyy LSJH:lle asetuksessa olevien siirtymäaikojen puitteissa. Tavoitteena on, että siirtymäajan päätyttyä LSJH:n kilpailuttamat yrittäjät keräävät ja kuljettavat kaikki pakkausjätteet ja biojätteet kiinteistöiltä kaikissa osakaskunnissamme. Lisäksi kilpailutetaan myös polttokelpoisten jätteiden keräys ja kuljetus niissä osakaskunnissa, joissa jätteenkuljetus on kunnan vastuulla.

Tarkempaa tietoa erilliskerättyjen jätteiden kuljetusvastuista ja siirtymäajoista: Ympäristöministeriön yhteenveto

Me siis huolehdimme jatkossa asukkaiden puolesta jäteastioiden tyhjennysten kilpailutuksista, jolloin asukkaat saavat säännöllisesti kilpailutetut hinnat. Myös jätteenkuljetuksiin liittyviin asiakaspalveluyhteydenottoihin vastaa tulevaisuudessa LSJH:n palveluneuvoja. Ykköstavoitteenamme on hyvien jätehuoltopalveluiden varmistaminen.