Jätelaki uudistui – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Uusi jätelaki astui voimaan heinäkuussa 2021. Muutokset jätteiden keräyksessä ja kuljetuksissa toteutuvat vähitellen siirtymäajan puitteissa. Tällä sivulla kiteytämme jätelakiuudistuksen käytännön vaikutukset ja vastaamme usein kysyttyihin kysymyksiin uuteen jätelakiin liittyen.

Siirtymäajat silmäyksellä

Klikkaa kuvaa tarkastellaksesi sitä suurempana.

Miksi jätelaki uudistui?

Uudistuksen avulla Suomen tavoitteena on saavuttaa useita EU-direktiivien edellyttämiä jätehuollon ja kierrätyksen tavoitteita. Asumisessa ja palveluissa syntyvän yhdyskuntajätteen kierrätystä halutaan nostaa seuraavan 15 vuoden aikana nykyisestä noin 40 prosentista jopa 65 prosenttiin. Varsinkin biojätteen kierrätykseen pistetään lisää vauhtia.

Lue lisää: Ympäristöministeriön tiedote

Miten se tulee näkymään arjessa?

Kaikkien taajamissa sijaitsevien, vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöjen tulee heinäkuuhun 2022 mennessä aloittaa biojätteen lajittelu joko liittymällä kiinteistökohtaiseen biojätteenkuljetukseen tai kompostoimalla biojätteet itse.

Lajittelumahdollisuudet paranevat lähitulevaisuudessa entisestään, kun taajamissa vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä aloitetaan pienmetallin keräyksen lisäksi myös lasi-, kartonki- ja muovipakkausten keräys heinäkuuhun 2023 mennessä. Metallipakkausten ja pienmetallin keräystä voidaan jatkaa kuten ennenkin, koskien kiinteistöjä, joissa asuntoja on neljä tai enemmän. Poistotekstiilien keräys laajenee vuoden 2023 alussa koko maahan. Biojätteen keräys laajenee heinäkuuhun 2024 mennessä yli 10 000 asukkaan taajamissa joka kiinteistöön, joko biojätekeräyksen tai kompostorin muodossa. Molempien käyttöönotossa tarjoamme kattavaa neuvontaa ja tukea.

Lue lisää: Usein esitetyt kysymykset jätteiden erilliskeräyksestä kiinteistöillä – Ympäristöministeriö

Uuden jätelain ja siihen liittyvien muutosten ei pidä antaa viedä yöunia. Suurimmalta osalta asukkaistamme uudistus ei tule vaatimaan minkäänlaisia erityistoimenpiteitä. Tärkeintä on, että lajittelu on osa arkirutiinia. Tiedotamme aktiivisesti asukkaita ja muita sidostyhmiä muutoksiin liittyvissä asioissa. Ei kannata hötkyillä: jos olet suunnittelemassa muutoksia esimerkiksi taloyhtiön tai kuntakiinteistön jätehuoltoon lähiaikoina, soita ensin meille, niin katsotaan yhdessä paras tapa edetä jätelakimuutokset huomioon ottaen.

Mikä on LSJH:n rooli?

Uuden jätelain myötä erilliskerättyjen jätteiden kuljetusvastuu siirtyy LSJH:lle asetuksessa olevien siirtymäaikojen puitteissa. Tavoitteena on, että siirtymäajan päätyttyä LSJH:n kilpailuttamat yrittäjät keräävät ja kuljettavat kaikki pakkausjätteet ja biojätteet kiinteistöiltä kaikissa osakaskunnissamme. Lisäksi kilpailutetaan myös polttokelpoisten jätteiden keräys ja kuljetus niissä osakaskunnissa, joissa jätteenkuljetus on kunnan vastuulla.

Tarkempaa tietoa erilliskerättyjen jätteiden kuljetusvastuista ja siirtymäajoista: Ympäristöministeriön yhteenveto

Me siis huolehdimme jatkossa asukkaiden puolesta jäteastioiden tyhjennysten kilpailutuksista, jolloin asukkaat saavat säännöllisesti kilpailutetut hinnat. Myös jätteenkuljetuksiin liittyviin asiakaspalveluyhteydenottoihin vastaa tulevaisuudessa LSJH:n palveluneuvoja. Ykköstavoitteenamme on hyvien jätehuoltopalveluiden varmistaminen.