Kiertomaa Oy

Kiertomaa Oy on Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Turun kaupungin omistama yhtiö, joka perustettiin lokakuussa 2016 edistämään maa-ainesten kiertotaloutta Turun seudulla.

Myymme sertifioitua kivi- ja maa-ainesta, kierrätämme maarakennusmateriaaleja sekä kehitämme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa ratkaisuja, jotka edistävät maarakentamisen resurssitehokkuutta. Olemme myös aktiivisesti mukana erilaisissa kiertotaloutta edistävissä monenkeskisissä projekteissa. Tällä hetkellä toimimme osatoteuttajana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa CIRCWASTE-hankkeessa. Osana hanketta kehitämme Turun Saramäessä sijaitsevan materiaaliterminaalimme toimintaa.

Visiomme on, että yhdyskuntarakentamisen resurssit kiertävät toimijoiden välillä nykyistä tehokkaammin ja teollisuuden sivuvirtoja hyödynnetään aktiivisesti rakennusmateriaaleina. Kierrättämällä entistä paremmin maaperästä ja peruskalliosta jo kertaalleen ammennetut luonnonvarat sekä teollisuuden sivuvirrat, säästämme luonnonvaroja ja pienennämme rakentamisen ympäristökuormitusta merkittävästi.

Tutustu Kiertomaahan osoitteessa: www.kiertomaa.fi