LSJH:n johtamisjärjestelmä

Lounais-Suomen Jätehuolto toimii jatkuvasti laadukkaiden palveluiden toteuttamiseksi, jätehuollosta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä turvallisen ja viihtyisän työympäristön takaamiseksi henkilökunnalleen. Yhtiön johtamisjärjestelmä on seuraavien kansainvälisten standardien mukainen: ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001. Johtamisjärjestelmä kattaa yhtiön koko toiminta-alueen sekä kaiken liiketoiminnan; jätteen vastaanoton ja käsittelemisen, jätteiden keräyksen ja kuljetuksen, jäteneuvonnan sekä niihin liittyvät, tukiprosesseina toimivat sisäiset palvelut. 

Laatujärjestelmän (ISO 9001) tavoitteena on laadukas yritystoiminta ja sen jatkuva parantaminen. 

Ympäristöjärjestelmän (ISO 14001) tavoitteena on haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisy ja vähentäminen sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. 

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (ISO 45001)tavoitteena on ehkäisevä ja ennakoiva toiminta työympäristön jatkuvaksi parantamiseksi.