Talouden tunnusluvut

LSJH:n liikevaihto vuonna 2015 oli 21 880 100 euroa. Yhtiön liikevaihto nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden tulos oli 479 517 euroa. LSJH:n tuotoista 67 % muodostui jätteenkäsittelymaksuista.

Jätehuollon kustannukset asukasta kohden olivat 54 euroa. LSJH hoitaa pääasiassa omistajakuntien lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä. Markkinaehtoisten palvelujen osuus oli 3 % liikevaihdosta.

Tulot 2015

Tulot 2015

Menot 2015

Menot 2015

Perusmaksun käyttö Salon seudulla 2015

Perusmaksulla pystyttiin kattamaan pääosa kuluista. Ylimenevät kulut katettiin jätteenkäsittelymaksuilla.

Perusmaksu 2015

Tärkeimmät tunnusluvut

tunnusluvut_2015