Topinpuiston kiertotalousverkosto

Tervetuloa Topinpuistoon!

Turun Topinojan jätekeskuksen ympärille rakentuu tulevaisuuden kiertotalouskeskus, Topinpuisto.

Topinpuistossa kiertotalouden periaatteita muutetaan käytännöiksi: tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja materiaalit saadaan pysymään kierrossa. Topinpuisto tarjoaa alustan, jonka kautta eri uusiomateriaalien hyödyntäminen ja jatkojalostaminen saa uutta virtaa yhteistyöstä. Uudelleenkäytön ja kierrätyksen uudet ratkaisut luovat yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Resurssitehokkuus säästää kallisarvoisia luonnonvaroja ja pienentää hiilijalanjälkeämme.

LSJH:n mukana Topinpuistoa kehittämässä ovat Turun Ammattikorkeakoulu, alueen yritykset ja useat Turun seudun asiantuntijaorganisaatiot.

Topinpuiston kiertotalousratkaisut ovat esillä vierailukeskus Kahmarissa, jonne ryhmät voivat varata ajan vierailulle. Topinpuisto on myös virtuaalinen kohtauspaikka, jossa laajan verkoston kautta on mahdollista löytää yhteistyökumppaneita, kehittää ideoita alan ammattilaisten kanssa tai löytää hyödyntäjiä uusille ratkaisuille ja materiaaleille.