LIITE 2_Viemäriin kuulumattomat kiinteistöt kuntakohtaisesti