LIITE 4_Sako- ja umpikaivolliset kiinteistöt – vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen osuudet