Sako- ja umpikaivolietteen keräys ja käsittely LSJH Oyn toimialueella_(2017)