Uutiset

Järjestä vuoden mukaan: 201520162017201820192020

Lietteenkuljetuksissa siirrytään kilpailutusvaiheeseen 

28.9.2020

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) kilpailuttaa Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarten asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan asuntojen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset keskitetysti syksyn aikana. Kilpailutus räätälöidään asukkaille lähetetyn lietekyselyn ja kuljetusyritysten kanssa käydyn…

Lue lisää >

Tekstiilikierrätys on askel kohti hiilineutraalia Turkua

14.9.2020

Tiedote 14.9.2020 Turun kaupunki Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen Kanslerintien toimipaikassa lajitellaan Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) keräämää poistotekstiiliä. Kaupungin ja LSJH:n yhteistyö poistotekstiilien kiertotalouden kehittämisessä tukee kestävän kehityksen…

Lue lisää >

Avoimet työpaikat: 4 poistotekstiililajittelijaa

11.9.2020

Etsimme neljää uutta poistotekstiililajittelijaa poistotekstiilihallillemme Turkuun. LSJH vie vahvasti eteenpäin kuluttajapoistotekstiilien kierrätystä ja rakentaa käsittelyä varten pilottilaitoksen Paimioon vuoden 2021 aikana. Samanaikaisesti kuluttajapoistotekstiilien keräysalue laajenee…

Lue lisää >

Topinojan tasausaltaan puhdistustyö voi aiheuttaa hajuhaittaa 

21.8.2020

LSJH:n Topinojan jätekeskuksessa tehdään viikoilla 34 ja 35 tasausaltaan puhdistustöitä. Työn alkuvaiheessa hajujen muodostuminen alueella on mahdollista, sillä puhdistus aloitetaan tasausaltaan pohjalietettä siirtämällä.  Allas tyhjennetään vesipitoisesta lietteestä imuruoppaamalla, ja liete käsitellään geotuubeilla. Geotuubikäsittelyssä nestemäinen liete pumpataan suodatinmateriaalista valmistettuun tuubiin, josta vesi poistuu suodattumalla…

Lue lisää >