Avfallets ABC och sorteringsanvisningar

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall och avfallstyper. Sök på avfallets namn eller gå till sorteringsanvisningarna!

Vi betjänar idag

Måndag 25.1.2021

Obs! Endast kortbetalning på stationerna. Avfallscentralerna och sorteringsstationerna har en omfattande service för invånarna. Välkomna!

Se öppettiderna

Snön kan fördröja tömningen av avfallskärlen

På grund av snösituationen tar tömningen av sopkärlen och sopbilarnas förflyttning från kärl till kärl för tillfället längre tid än normalt. Försäkra en framkomlig passage till sopkärlet.

Läs mer>

Insamling av slam i glesbygden

Man kommer att övergå till kommunalt anordnade slamtömningar på hela LSJH:s verksamhetsområde under åren 2021–2026.

Läs mer om ändringen>