Avfallets ABC och sorteringsanvisningar

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall och avfallstyper. Sök på avfallets namn eller gå till sorteringsanvisningarna!

Vi betjänar idag

Torsdag 26.5.2022

Obs! Endast kortbetalning på stationerna. Avfallscentralerna och sorteringsstationerna har en omfattande service för invånarna. Välkomna!

Se öppettiderna

Insamling av slam i glesbygden

Man kommer att övergå till kommunalt anordnade slamtömningar på hela LSJH:s verksamhetsområde under åren 2021–2026.

Läs mer om ändringen>