Avfallets ABC och sorteringsanvisningar

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall och avfallstyper. Sök på avfallets namn eller gå till sorteringsanvisningarna!

Vi betjänar idag

Tisdag 19.6.2018

Avfallscentralerna och sorteringsstationerna har en omfattande service för invånarna. Välkomna!

Se öppettiderna

Pop up-sorteringsstationen påbörjar sin verksamhet!

Den ambulerande sorteringsstationen tar avgiftsfritt emot följande avfall från hemmen: farligt avfall, små elapparater, avlagda textilier, batterier, lysrör och lågenergila