Utnyttjande av avfall vid ekokraftverket i Korvenmäki i Salo har startat

Pressmeddelande 30.3.2021
Lounavoima Oy
Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab
Salon Kaukolämpö Oy

Utnyttjande av avfall har påbörjats vid ekokraftverket i Korvenmäki i Salo tisdagen den 30 mars. Fjärrvärmeproduktionen inleds inom de närmaste dagarna och elproduktionen startar i mitten av april. I och med att anläggningen blir färdig, får sydvästra Finland den länge förväntade lokala lösningen för att utnyttja icke-återvinningsbart brännbart avfall.

Utnyttjandet av avfall vid Lounavoimas ekokraftverk har påbörjats tisdagen den 30 mars 2021, då elden på ekokraftverkets roster tändes för första gången. I ekokraftverket utnyttjas icke-återvinningsbart brännbart avfall från Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) område till energi. Tack vare ekokraftverket kan avfallet utnyttjas nära det området där det uppstår, och med värmen som produceras av avfallet värmer man upp Salobornas hem.

Under förra veckan har pannan och dess utrustning testats genom att bränna olja. Utnyttjandet av avfallet kunde inledas när funktionen av alla viktiga funktioner försäkrats. Utnyttjande av avfall, som inleddes på tisdagen, påbörjade en period på några månader, under vilken driften av anläggningen kommer att optimeras. Om testningen så kräver kan det under denna period uppstå avbrott i avfallsutnyttjandet, men målet är att uppnå kontinuerlig produktion så fort som möjligt. Helt färdigt och testat kommer ekokraftverket att vara på sommaren, då Lounavoima mottar anläggningen av pannleverantören Steinmüller Babcock Environment GmbH.

– Bortsett från slutfasens förseningen har projektet framskridit enligt tidtabellen och anläggningens ekonomiska kalkyl håller, även om det fortfarande återstår en del finslipningsarbete med utrustningen. Från och med nu koncentrerar vi på Lounavoima oss på att etablera verksamheten och hitta en optimal drift av anläggningen, berättar Lounavoimas verkställande direktör Petri Onikki.

Produktionen av fjärrvärme startar inom de närmaste dagarna

Fjärrvärmeproduktionen påbörjas inom några dagar efter det att utnyttjandet av avfallet kommit igång. Ekokraftverket ska i fortsättningen producera ungefär 90 % av den fjärrvärme som behövs i Salo, och det innebär att koldioxidutsläppen från Salos fjärrvärmeproduktion kommer att minska med hälften jämfört med tidigare eftersom avfallsbränslet ersätter fossila bränslen och torv.

– Utöver de betydande miljöfördelarna är fjärrvärmen som produceras i ekokraftverket även billigare än fjärrvärme som produceras med importerade bränslen. Priset på fjärrvärme kommer att justeras efter att ekokraftverkets kostnadseffekter börjar synas, säger Mika Mannervesi, verkställande direktör för Salon Kaukolämpö.

Utöver värme producerar ekokraftverket el, varav merparten säljs till det nationella nätet och en del används i kraftverkets egna processer. Elproduktionen startar kring mitten av april, när turbinen och generatorn är klara att starta.

Avvecklingen av förråden av balarna med brännbart avfall påbörjas under våren

Ekokraftverket har tagit emot lass av brännbart avfall från packande sopbilar från Salo och angränsande områden sedan början av december. I mars var mottagningen avbruten under ett par veckor och startade om i början av förra veckan. Transporter från Toppå i Åbo påbörjades denna vecka. Samtidigt upphör balningen av avfall vid Toppå.

På Toppå i Åbo, och Korvenmäki i Salo påbörjas avvecklingen av förråden av balar så fort anläggningen är i kontinuerlig drift. Brännbart avfall har lagrats i balar sedan sommaren och det finns omkring 55 000 ton avfall lagrat i balarna.

– Man har ivrigt väntat på att ekokraftverket ska starta. Nu har vi äntligen en lokal lösning för hantering av brännbart avfall, vilket är av stor betydelse för hela sydvästra Finland. Invånarna får nytta av det i Salo belägna ekokraftverket genom att avgifterna för avfallshanteringen minskar, samt genom satsningar i utvecklingen av återvinning och cirkulär ekonomi, summerar Jukka Heikkilä, verkställande direktör för Sydvästra Finlands Avfallsservice.


Lounavoima Oy är ett lokalt bolag som producerar energi av avfall. Bolaget bygger ett ekokraftverk i Korvenmäki i Salo, där man producerar närenergi av brännbart men icke-återvinningsbart avfall. Bolaget ägs av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab och Salon Kaukolämpö Oy.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) ägs av 17 kommuner. Vi sköter organiseringen av invånarnas avfallsservice samt avfallsrådgivningen för kommunernas räkning. Vi erbjuder även tjänster för kommunernas fastigheter. På verksamhetsområdet bor cirka 420 000 invånare. Antalet fritidsbostäder är cirka 36 000. Bolagets mål är att belasta morgondagen mindre!

Salon Kaukolämpö är ett aktiebolag som levererar värme till fastigheter i Salo. Det finns 1 099 kunder i nätet, och den uppvärmda bostadsytan är 6 931 000 m3. Det bor ungefär 14 895 personer i hus med fjärrvärme. År 2020 levererades 170 240 MWh värme till kunderna.