Ändringar i sorteringsstationernas öppettider

Öppettiderna för sorteringsstationerna i Houtskär, Kimitoön och Bjärnå har ändrat i början av året. Öppettiderna för LSJH:s övriga stationer förblir oförändrade.

Det nya året förde med sig förändrade öppettider för Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) sorteringsstationer i Houtskär, Kimitoön och Bjärnå.

I Bjärnå förlängdes sorteringsstationens öppettid med två timmar. Stationen betjänar hädanefter onsdagar kl. 13–18. I april-oktober har stationen därtill öppet den första helgfria lördagen i månaden kl. 10-15.

Sorteringsstationen i Kimitoön betjänar torsdagar kl. 13-18. Under sommarsäsongen har stationen öppet på tisdagar istället för på måndagar. Under sommarsäsongen april-oktober betjänar stationen alltså förutom under den reguljära öppettiden på torsdagar även på tisdagar kl. 10-15 samt under den sista helgfria lördagen i månaden.

I Houtskär har stationen öppet på torsdagar istället för på tisdagar. Därtill övergick man under vintersäsongen från beställningsbaserad öppettid till en fast öppettid den sista helgfria torsdagen i månaden. Under november-mars betjänar Houtskärs sorteringsstation således under den sista helgfria torsdagen i månaden kl. 15.00-16.45. I april-oktober har stationen öppet torsdagar kl. 15.00-16.45 samt under den sista helgfria lördagen i månaden kl. 9.45-12.45.

De ändrade öppettiderna är baserade på kundrespons och uppföljning av antalet besökare på stationerna.

Vid sorteringsstationerna mottas alla slag av avfall under deras öppettider. Från hushåll kan man utan avgift föra till stationen bland annat farligt avfall (upp till 50 kilo eller liter), lysrör, lågenergilampor, söndriga elapparater, ris och kvistar, tryckimpregnerat virke (under 1 m3) samt avlagda textilier.