Ansök om sommarjobb hos oss!

Vi söker sommar- och säsongsarbetare till Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler och sorteringsstationer, hall för avlagda textilier, kundtjänst, ekonomiavdelning, byggande och tekniskt underhåll, rådgivning och information samt forsknings- och utvecklingsteam. Vi erbjuder arbete till personer som huvudsakligen bedriver studier inom motsvarande områden.

Säsongarbetarna är stationerade på följande platser beroende på arbetsuppgifter

 • LSJH:s kontor i Åbo eller Salo
 • Toppå avfallscentral i Åbo, Korvenmäki avfallscentral i Salo, Isosuo i Reso eller Rauhala i Pargas
 • på sorteringsstationerna i Auranmaa, Houtskär, Kimitoön, Korpo, Pemar, Bjärnå eller Yläne
 • i sorteringshallen för avlagda textilier på Hiisigatan 9, Åbo
 • på fältet inom hela verksamhetsområdet.

 

Vi söker sammanlagt 25 personer för visstidsanställning. Anställningarna varar i 2–7 månader beroende på arbetsuppgift. Avainta Ry:s kollektivavtal tillämpas när anställningsvillkoren görs upp.

Av sommararbetaren förväntar vi oss god initiativförmåga samt en positiv och energisk inställning till kundservicearbete. Utbildning inom branschen eller pågående studier beaktas som en merit.

Du kan ansöka om sommarjobb elektroniskt via rekryteringskanalen på vår webbsida på adressen https://rekry.lsjh.fi/MepRekry. Vi önskar att du i ansökan berättar om din egen bakgrund och dina kunskaper samt vilken av de lediga tjänsterna du söker. Vi ber dig skicka in ansökan senast 28.2.2020. Sista ansökningsdagen för fältarbete är 31.3.2020.

Uppgifter inom mottagning och behandling av avfall på avfallscentraler, sorteringsstationer och på fältet inom LSJH:s verksamhetsområde

Arbete i avfallsmottagningens kundtjänst

 • Säsongs- och sommararbetare för kundserviceuppgifter, 9 personer

Vi söker säsongs- och sommararbetare till kundserviceuppgifter vid Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler, sorteringsstationer och ambulerande insamlingar. Avfallsstationsskötselarbetet är ett mångsidigt arbete där man betjänar kunder bland annat på sorteringsfältet, när lasterna kontrolleras och betalning tas emot. Arbetet inkluderar även arbetsuppgifter i anslutning till underhåll och arbetet utförs huvudsakligen utomhus. Säsongsarbetarna (6 platser) börjar senast i början av april och arbetet räcker till slutet av oktober. Sommararbetarna (3 platser) börjar i början av maj och arbetet räcker till slutet av augusti. Säsongsarbetare sökes till Toppå avfallscentral i Åbo och Korvenmäki avfallscentral i Salo. Säsongsarbetarna som placeras i Korvenmäki avfallscentral arbetar även vid sorteringsstationerna i Pemar, Bjärnå, Kimitoön och Auranmaa. Sommararbetare sökes till Isosuo avfallscentral i Reso (1 plats) och Rauhala avfallscentral i Pargas (2 platser).

Jobb med att sortera avlagda textilier vid Sydvästra Finlands Avfallsservice

 • Arbetare till sortering av avlagda textilier, 3 personer

Att utnyttja avlagda textilier i enlighet med den cirkulära ekonomins principer är nu mycket aktuellt i Finland. Sortering av hög kvalitet spelar en viktig roll i textiliernas omlopp. Vi söker nu arbetare för att sortera avlagda textilier i Åbo på adressen Hiisigatan 9.

Vi hoppas att du har god initiativförmåga, är energisk och gillar att arbeta i ett glatt team. Textilkännedom och intresse för cirkulär ekonomi räknas som en merit. Arbetet med att sortera avlagda textilier innebär mycket stående och du behöver också lyfta och bära saker. I arbetet används skyddsutrustning som arbetsplatsen sörjer för. Förutom sortering innehåller jobbet kundservice i affären för avlagda textilier som finns i anslutning till sorteringshallen.

Städ- och underhållsuppgifter vid återvinningspunkterna

 • Städ- och underhållsuppgifter vid återvinningspunkterna, 1 person

Arbetet sker i huvudsak vid Isosuo avfallscentral i Reso. Arbetsuppgifterna består bland annat av städ- och underhållsuppgifter vid återvinningspunkterna, transport av avfallskärl samt avhämtningstjänst. Avhämtningstjänsten använder paketbil för att hämta skrymmande avfall från kunder i hela LSJH:s verksamhetsområde. Lokalkännedom och tidigare erfarenhet av att köra paketbil räknas som en merit.

Lagerskötare för farligt avfall

Säsongsarbetarna arbetar med kundservice och mottagning av farligt avfall. Arbetet är huvudsakligen utomhusarbete. Arbetsplatsen är sorteringsstationen vid Toppå avfallscentral. C-körkort, förmåga att köra truck och erfarenhet av transporter räknas som en merit.

 • Lagerskötare för farligt avfall, 1 person (sommararbetare, 4 mån)

Till sommararbetarens uppgifter hör mottagning av farligt avfall, sorterings- och lastningsuppgifter, kundservice, deltagande i transporter och avhämtningar. Lastning och sortering görs även med truck och transporter med lastbil. Arbetsplatsen är sorteringsstationen vid Toppå avfallscentral. Förmåga att köra truck och tidigare erfarenhet av arbete med farligt avfall och transporter räknas som meriter.

 • Lagerskötare för farligt avfall, 1 person (säsongsarbetare, 7 mån)

Till säsongsarbetarens uppgifter hör mottagning av avfall, sorterings- och lastningsuppgifter, kundservice, deltagande i transporter och avhämtningar. Arbetet utförs huvudsakligen utomhus i ett skift. Lastning och sortering görs även med truck och transporter görs med lastbil, vilket kräver att föraren har C-körkort och yrkeskompetens för lastbilsförare. ADR-körtillstånd (styckegodstransport) räknas som merit, men är inte obligatoriskt. Arbetsplatsen är sorteringsstationen vid Toppå avfallscentral. Yrkeskompetens för lastbilsförare och förmåga att köra truck är önskvärda kunskaper. Tidigare erfarenhet av arbete med farligt avfall räknas som merit.

Arbetsuppgifter inom byggande och tekniskt underhåll

 • Projektarbetare, 2 personer (Åbo och Salo)

Du sköter självständigt små arbetsobjekt med anknytning till underhåll och byggande vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna. Ifall ditt kunnande är lämpligt deltar du i assisterande övervakningsuppgifter vid byggnadsprojekt. I arbetet får du erfarenhet av praxis i dagens avfallshantering och av kraven för sakkunnig vägledning. Arbetet kan inledas redan i början av maj och fortsätta flexibelt till slutet av augusti–september. Egen bil är en förutsättning för arbetet.

Administrativa arbetsuppgifter på kontoret och i kundtjänsten

 • Byråsekreterare, 2 personer (kontoret i Åbo och Salo)
 • Servicerådgivare för fastigheternas avfallsservice, 1 person (kontoret i Salo eller Åbo)
 • Transportservicerådgivare, 2 personer (kontoret i Åbo)

Byråsekreterarens jobb består av allmänna kontorsuppgifter och kundservice samt assisterande uppgifter i ekonomiförvaltningen. Servicerådgivarens och transportservicerådgivarens arbete består av kundservice per telefon och via elektroniska kanaler samt användning av kundregistret. I service- och transportservicerådgivarens arbetsuppgifter beaktas kunskaper i svenska som fördel.

Arbetsuppgifter inom rådgivning och kommunikation

 • Miljörådgivare, 1 person
 • Sommarskribent för sociala medier, 1 person

Miljörådgivaren hjälper till med rådgivningsuppgifter och kommunicerar direkt med invånarna på rådgivningstillfällen/sommarevenemang, som även går av stapeln på kvällar och veckoslut. Sommarskribenten producerar innehåll i form av text, bilder och videofilmer för LSJH:s olika sociala medier och assisterar vid behov i övriga rådgivnings- och kommunikationsuppgifter. Körkort är en förutsättning för arbetet.

Arbetsuppgifter inom forsknings- och utvecklingsteamet

 • Projektplanerare för förädlingsanläggningsprojektet för avlagda textilier, 1 person

Projektplaneraren genomför en utredning av tilläggstjänster och kundbehov i anslutning till förädlingsanläggningen för avlagda textilier som står i beråd att byggas. Till arbetsuppgifterna hör dessutom bland annat att delta i planeringen av kundadministration, försäljning och marknadsföring, organisering av pilotprojekt och projektrapportering. Tjänsten lämpar sig för personer som bedriver till exempel merkantila studier.