Ansök om sommarjobb!

Vi söker efter sommar- och säsongsarbetare till Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler och sorteringsstationer, kundservice, byggande och tekniskt underhåll, rådgivning och information, forsknings- och utvecklingsteam samt informations- och kommunikationsteknik. Vi erbjuder främst arbete till studerande och dem som gör sitt examensarbete.

Säsongarbetarna är stationerade på följande platser beroende på arbetsuppgift

 • LSJH:s kontor i Åbo eller Salo
 • Toppå avfallscentral i Åbo, Korvenmäki avfallscentral i Salo, Isosuo i Reso eller Rauhala i Pargas
 • på sorteringsstationerna i Auranmaa, Houtskär, Kimitoön, Korpo, Pemar, Bjärnå eller Yläne
 • sorteringshallen för textilier i S:t Karins
 • på fältet inom hela verksamhetsområdet.

Vi söker sammanlagt 23 personer för visstidsanställning. Anställningarna varar i 2–6 månader beroende på arbetsuppgift. Avainta Ry:s kollektivavtal tillämpas för anställningarnas lönevillkor.

Vi förväntar oss att sommarjobbaren har initiativförmåga samt en positiv och energisk inställning till kundservicearbete. Utbildning inom branschen eller pågående studier beaktas som fördel.

Du kan ansöka om sommarjobb elektroniskt via rekryteringskanalen på vår webbplats på adressen https://rekry.lsjh.fi/MepRekry. I ansökan vill vi att du berättar om din egen bakgrund och dina kunskaper samt om vilken av de lediga tjänsterna du söker. Vi ber dig skicka in ansökan senast den 8 mars 2019. Kallelse till eventuell intervju skickas under mars månad.

Uppgifter inom mottagning och behandling av avfall på avfallscentraler, sorteringsstationer och på fältet inom LSJH:s verksamhetsområdet

 • Säsongsarbetare på avfallscentraler och sorteringsstationer, 8 personer
 • Textilsortering, 3 personer
 • Städnings- och underhållsarbeten på återvinningspunkter inom verksamhetsområdet, 1 person (tidigare erfarenhet av att köra paketbil beaktas som fördel)
 • Skötsel av lager för farligt avfall, 1 person (C-körkort och tidigare erfarenhet av transporter beaktas som fördel)

På avfallscentraler och sorteringsstationer består säsongsarbetarnas arbete av mottagande av avfall, farligt avfall och kundservice. I textilsorterarens arbete ingår sortering av textilier som samlats in från LSJH:s område till sorteringshallen för textilier i S:t Karins. Återvinningspunkternas städnings- och underhållsarbeten är fältarbete som utförs inom hela verksamhetsområdet. Anställningarna varar i 3–6 månader beroende på uppgift. Körkort och egen bil är en förutsättning för att sköta arbetsuppgifterna.

Arbetsuppgifter inom byggande och tekniskt underhåll

 • Assisterande säsongsarbetare, 1 person

I arbetsuppgifterna ingår att assistera i övervakningen av LSJH:s byggentreprenader och byggarbetsplatser samt utföra tekniskt underhåll och dagliga servicearbeten. Arbetsområdet är LSJH:s delägarkommuner. Anställningens längd är 4 månader. Körkort och egen bil är en förutsättning för att sköta arbetsuppgifterna.

Administrativa arbetsuppgifter på kontoret och i kundtjänst

 • Byråsekreterare, 2 personer (kontoret i Åbo och Salo)
 • Servicerådgivare för fastigheternas avfallsservice, 2 personer (kontoret i Salo eller Åbo)
 • Transportservicerådgivare, 1 person (kontoret i Åbo)

Byråsekreterarens jobb består av allmänna kontorsuppgifter och kundservice. Servicerådgivarens och transportservicerådgivarens arbete består av kundservice per telefon och e-post samt kundregisterarbete. I service- och transportservicerådgivarens arbetsuppgifter beaktas kunskaper i svenska som fördel.

Arbetsuppgifter inom rådgivning och kommunikation

 • Miljörådgivare, 1 person
 • Sommarskribent för sociala medier, 1 person

Miljörådgivaren hjälper till med rådgivning och kommunicerar med invånarna öga mot öga i rådgivningssituationer, som exempelvis på olika sommarevenemang. Sommarskribenten för sociala medier producerar innehåll i form av text, bilder och videofilmer på LSJH:s olika sociala medier. Körkort är en förutsättning för arbetet.

Arbetsuppgifter inom forsknings- och utvecklingsteamet

 • Planeringsassistent för textilieanläggning, 1 person

Till assistentens arbetsuppgifter hör bland annat förhandsplanering av produktionsprocessen, sammanställning av kostnadskalkyler samt teknisk planering. Arbetet lämpar sig för exempelvis ingenjörsstuderande inom process- eller produktionsteknik.

Arbetsuppgifter inom informations- och kommunikationsteknik

 • Säsongsarbetare, 1 person

Arbetstagaren är en del av personalens IT-tekniska supportteam. I arbetsuppgifterna ingår monteringsarbeten tillsammans med ICT-gruppen, vägledning till personalen i användningen av O365-programmen samt att vara med i molnlagringsprojektet. Du kan vara en person med stor kompetens inom området, studerande eller någon som håller på med examensarbete. Kunskaper om O365-programmen – i synnerhet Sharepoint – och stor social kompetens är en merit. Arbetet utförs på kontoren i Salo och Åbo samt på avfallscentraler och sorteringsstationer, och därför är körkort och egen bil ett krav.