Antalet besökare på LSJH:s sorteringsstationer ökar – tillsvidare betalning endast med kort

Under början av året hade Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) sorteringsstationer 25 procent fler besökare jämfört med år 2019. Antalet besökare har ökat klart också under den andra halvan av året. I september registrerades närmare 30 procent fler kundtransaktioner än vid motsvarande tidpunkt förra året. För att undvika onödig kontakt har man på sorteringsstationerna övergått till enbart kortbetalning, och kunderna rekommenderas också att använda ansiktsmask.

Coronan har ökat Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) kundantal. Under början av året besöktes stationerna av närmare 150 000 kunder, vilket är mer än 25 procent fler än under början av 2019. Tidvis har det till exempel vid sorteringsstationen på Toppå avfallscentral uppstått köer då man för att begränsa antalet kunder bara har använt en fil för kontroll av avfallslassen.

– Samma ökande trend ser ut att fortsätta under denna del av året. I september hade vi närmare 30 000 kunder, vilket är närmare 30 procent fler än under september år 2019, berättar LSJH:s serviceplanerare Marko Kokkonen.

Tillsvidare betalning endast med kort

Även om man i allmänhet klarar av ett besök på stationen med de slantar som finns i fickan, har man på sorteringsstationerna tagit beslutet att i fortsättningen endast godkänna kortbetalning.

– Kundernas och personalens säkerhet är av yttersta vikt för oss. För att undvika onödig kontakt har vi tagit beslutet att tillsvidare avstå från kontantbetalning, berättar Kokkonen.

I enlighet med rekommendationen att använda ansiktsmask i Sydvästra Finland bär sorteringsstationernas personal i fortsättningen ansiktsmask. Också de som besöker sorteringsstationerna rekommenderas använda ansiktsmask.