Asfalteringsarbeten på Kimitoöns sorteringsstation tors 15.8

Det utförs asfalteringsarbeten på Kimitoöns sorteringsstation under torsdagen 15.8. På grund av detta kommer stationens mottagningsarrangemang att avvika från det sedvanliga under torsdagens öppettid kl. 13-18.

Mottagningsflaken för några avfallsslag har exceptionellt placerats på ett annat ställe. Vid behov anvisas de som kommer med avfall av avfallsstationsskötarna i samband med lastgranskningen.

Arrangemangen återgår till de vanliga innan nästa öppettid, det vill säga tisdagen 20.8.

Vi beklagar eventuella olägenheter arbetet kan medföra!