Asfalteringsarbeten vid Toppå avfallscentral under vecka 21  

Asfalteringsarbeten utförs vid Toppå avfallscentral under vecka 21. Arbetet påbörjas onsdagen 20.5 och fortsätter under Kristi himmelsfärdsdag 21.5, då stationen håller stängt. 

Arbeten utförs inte direkt på rutten till sorteringsstationen, men de kan orsaka fördröjningar för kunder som besöker avfallscentralen på onsdagen.    

Vi ber alla som uträttar ärenden vid Toppå att iaktta speciell noggrannhet då de rör sig på området under asfalteringsarbetet. Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet kan medföra!