Asfalteringsarbetet vid Rauhala kan orsaka störningar för de som uträttar ärenden vid avfallscentralen

Under måndagen 3.9 och tisdagen 4.9 görs asfalteringsarbeten vid Rauhala avfallscentral. Asfalteringen är en del av avfallscentralens förnyelsearbete, som siktar mot att göra avfallscentralen mer användarvänlig. Asfalteringsarbetet kan orsaka små fördröjningar för kunder som besöker avfallscentralen.

Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet kan medföra!