Asfalteringsarbetet vid Toppå kan orsaka störningar för de som uträttar ärenden vid avfallscentralen

Fredagen den 9 november påbörjas asfalteringsarbeten vid Toppå avfallscentral. Asfalteringsarbetet pågår fram till onsdagen den 14 november. Arbetet förorsakar ändringar i trafiken på området, speciellt för dem som levereras stora avfallspartier. Arbetet kan också orsaka fördröjningar för kunder som besöker avfallscentralen.

Vi ber alla som uträttar ärenden vid Toppå att iaktta speciell noggrannhet då de rör sig på området under asfalteringsarbetet. Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet kan medföra!