Asfalteringsarbetet vid Toppå kan orsaka störningar för de som uträttar ärenden vid avfallscentralen

Asfalteringsarbete påbörjas vid Toppå avfallscentral torsdagen den 13 juli. Under asfalteringen lagas ramperna vid sorteringsstationen samt hålen i asfalten på hela området. Vi ber våra kunder att ha tålamod under arbetet eftersom speciellt reparationen av ramperna kan orsaka fördröjningar då man uträttar ärenden vid sorteringsstationen. Asfalteringen kan även orsaka störningar i både personbils- och den tunga trafiken. Asfalteringsarbetet tar ungefär en vecka.

 

Vi beklagar eventuella olägenheter asfalteringen kan medföra.