Asfalteringsarbetet vid Toppå kan orsaka störningar för de som uträttar ärenden vid avfallscentralen

Tisdagen den 21 maj påbörjas asfalteringsarbeten vid Toppå avfallscentral. Asfalteringsarbetet pågår fram till fredagen den 31 maj. Arbetet kan orsaka fördröjningar för kunder som besöker avfallscentralen.

Vi ber alla som uträttar ärenden vid Toppå att iaktta speciell noggrannhet då de rör sig på området under asfalteringsarbetet. Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet kan medföra!