Asfalteringsarbetet vid Toppå kan orsaka störningar för dem som uträttar ärenden vid avfallscentralen

Vid Toppå avfallscentral utförs asfalteringsarbeten från och med måndag 18.11. Asfalteringsarbetet pågår under början av veckan. Arbetet kan orsaka fördröjningar för kunder som besöker avfallscentralen.

Vi ber alla som uträttar ärenden vid Toppå att iaktta speciell noggrannhet då de rör sig på området under asfalteringsarbetet. Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetet kan medföra!