Återvinningen av textilier görs skjorta för skjorta

Under år 2017 mottog Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) på sina avfallscentraler, sorteringsstationer och insamlingsevenemang ca 118 000 kilo avlagda textilier från hushåll. Av dem har knappa en tredjedel redan skickats vidare till återanvändning och återvinning. Det är nytt i Finland att få erfarenhet från en så här omfattande insamling och undersökning av hushållens avlagda textilier. LSJH arbetar för att utveckla insamlingen av textilier på nationell nivå och förbereder sig på samma gång för EU:s kommande målsättningar.

I LSJH:s område har man redan i två års tid samlat in avlagda textilier från kunder på avfallscentralerna, sorteringsstationerna och insamlingsevenemang. Största delen av de avlagda textilierna, som samlades in år 2017, var sådant som hörde till insamlingen: hushållens gamla, slitna och söndriga kläder och textilier.
– Med fanns ca 18 % kläder och textilier som också kunde ha sålts som sådana. De kunde alternativt ha donerats direkt till någon välgörenhetsorganisation, berättar Inka Mäkiö, som agerar som sakkunnig på avlagda textilier i LSJH:s utvecklingsprojekt.

Andelen avfall som inte hörde till insamlingen, såsom slitna mattor, mjuka leksaker, väskor eller blandat skräp bland textilierna, uppgick till 11 %. En del av textilierna var våta, mögliga eller mycket smutsiga, varvid de direkt sorterades som brännbart avfall.
– Det lönar sig att bekanta sig med sorteringsanvisningarna noggrant och att till insamlingen föra endast sådana textilier som hör dit, för i värsta fall kan t.ex. mögliga textilier förstöra ett helt parti, förklarar Mäkiö. Det är dock inte alltid fråga om invånarnas sorteringsfel, utan ibland förstörs de insamlade textilierna under transporten eller förvaringen. Utifrån erfarenhet försöker man utveckla insamlingssätten så att de skulle vara mera fungerande.

Man söker lämpliga användningsändamål för textilierna i enlighet med prioritetsordningen, som är bekant från avfallslagen. I första hand försöker man använda produkterna på nytt med samma användningsändamål: en skjorta som en skjorta. Om detta inte lyckas, är följande steg att förbereda produkten för återanvändning: man kan t.ex. sy en shoppingkasse av en skjorta eller klippa skjortan till trasor för en bilverkstad. I materialåtervinningen rivs skjortan till fibrer, som används i produktionen av nya material. År 2017 styrdes 5 % av de mottagna textilierna till egentlig materialåtervinning. Material som inte duger till återvinning skickas som bränsle till kraftverk som producerar el och värme. Av de textilier som samlades in förra året, skickades 14 % till energiutvinning på grund av dålig kvalitet (våta, mögliga) och 14 % på grund av att det inte fanns något lämpligt utnyttjningssätt. En dryg tredjedel av allt det mottagna materialet väntar ännu i lager på lämplig vidarebehandling. Avfallstextilier förs nuförtiden överhuvudtaget inte längre till avstjälpningsplatser.

För nuvarande bedriver endast ett företag, som kan återvinna vissa fibrer från avlagda textilier mekaniskt, verksamhet i Finland. Dafecor Oy tar emot sorterat trikåmaterial från LSJH:s insamling. Företaget tillverkar bland annat byggnadsisolering och absorptionsprodukter för olja av returtextilierna. För tillfället testar man även t-skjortors ändamålsenlighet för behandlingen. I de kläder som skickas till mekanisk återvinning, får inte finnas hårda delar såsom knappar och dragkedjor. Kläderna klipps för hand i användningsbara delar hos Turun Seudun TST ry.

Arbetarna i TST ry:s Texvex-projekt sorterar största delen av de avlagda textilierna som LSJH samlat in. I samma utrymme på Kanslersvägen i Åbo finns även en affär för använda kläder. Det ordnas månatligen ”rotningsjippon”, på vilka småföretagare, hantverkare, vintageletare och invånare intresserade av textilier får rota efter skatter bland de sorterade textilierna.

Under insamlingen har enstaka partier skickats utomlands till försäljning eller materialåtervinning i samband med olika experiment. Utmaningen med exporten är de dyra transporterna för små partier samt hur försäkra transparensen i den fortsatta användningen av textilierna. LSJH vill vara med och bygga upp mervärdeskedjor för utnyttjandet av avlagda textilier i Finland. Även samarbetsnätverket Telaketju, som främjar återvinningen av textilier, försöker få mera transparens i återvinningen av textilier och försöker skapa vidareförädlingsmöjligheter i hemlandet.

Förändringar är på kommande i EU:s avfallsdirektiv, enligt vilka separat insamling även måste ordnas för avfallstextilier före år 2025. Tidtabellen är stram, för som LSJH:s två-åriga projekt har visat, är insamling inte ännu återvinning. Återvinningslösningar i större skala saknas ännu. Arbetet för att effektivera återvinningen av textilierna fortsätter regionalt samt även genom det nationella samarbetsnätverket.

Sorteringsanvisningar och mottagningsplatser för avlagda textilier