Åttondeklassister får återvinningskunskap på rundturer och i LSJH:s besökscenter

Åttondeklassisternas traditionella rundturer med avfallshanteringstema börjar nästa vecka. Eleverna som deltar i turerna får bekanta sig med avfallscentralen och den lokala återvinningscentralen. De unga uppmuntras att sortera i besökscenter Kahmari, i vilket det under andra tider, på beställning, ordnas avgiftsfri och skräddarsydd avfallsrådgivning för invånargrupper som kommer från verksamhetsområdet.

I Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) traditionella rundturer deltar den inkommande hösten åttondeklassister från Aura, S:t Karins, Lundo, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä och Sagu. Eleverna bekantar sig under rundturen med Toppå Avfallscentral och gör ett besök i återvinningscentralen Turun Ekotori eller Liedon Kisällikellari. Under turen får de prova sina sorteringskunskaper i praktiken i LSJH:s besökscenter Kahmari.

LSJH erbjuder grupperna busstransport från skolan samt guidning vid besöksmålet. Rundturerna ordnas på våren och hösten och är en del av LSJH:s avfallsrådgivning, som finansieras med avfallsservicens grundavgift. Till rundturerna bjuds årligen LSJH:s verksamhetsområdes kommuners alla åttondeklassister.

Samarbetet med skolorna stöder målsättningarna för miljöfostransarbetet i läroplanen för den grundläggande utbildningen. Under rundturerna bekantar sig eleverna närmare med avfallshanteringen som helhet. Under ledning av miljörådgivaren funderar man på varför det lönar sig att sortera, vad som händer med avfallen efter att de sorterats och hur man idag kan konsumera på ett för miljön mera hållbart sätt.

I Kahmari lär man sig genom att pröva

Under rundturerna försöker man få eleverna att tänka på sina konsumtionsvanor. Målsättningen är, att få de unga att förstå, hur viktigt det är för miljön att fram för allt förebygga uppkomsten av avfall. I besökscenter Kahmari i Oriketo, Åbo får eleverna testa sina sorteringskunskaper i praktiken.
– En interaktiv utställning är ett bra sätt att kontrollera vad eleverna lärt sig under turen. Kunskapen stannar bättre i huvudet, om man får pröva själv, vet LSJH:s miljörådgivare Lotta Salminen.

Kahmari, besökscentret för cirkulär ekonomi, fungerar som inlärningsmiljö och utställningsutrymme förutom för skoleleverna, även för alla invånare i LSJH:s verksamhetsområde. I Kahmari ordnas på beställning avgiftsfri och skräddarsydd avfallshanteringsrelaterad skolning och miljörådgivning för olika grupper, som närmare vill bekanta sig med sortering, cirkulär ekonomi och avfallshantering.

Kahmari har bl.a. besökts av husbolagsgrupper samt olika föreningars medlemmar. På senare tid har man bl.a. önskat få rådgivning om hur man ska sortera plastförpackningar. Man kan bekanta sig med Kahmari med hjälp av en 3D-video på adressen https://my.matterport.com/show/?m=ZYAtBi7Ytet&utm_source=4. Ett rådgivningstillfälle för den egna gruppen kan bokas via LSJH:s kundtjänst kundtjanst@lsjh.fi eller 0200 47 470.