Åttondeklassisterna fördjupade sig i textilier

Kläder och mode intresserar många unga. På tisdagen fick eleverna från Armfeltskolan i Halikko nya infallsvinklar i ämnet då de deltog i avfallsservicens rundtur som hade textiler som tema. Eleverna besökte utställningen som byggts upp på Korvenmäki avfallscentral där de funderade över hur man kan minska på mängden textilavfall.

Dagens andra besök gick till textilverkstaden som drivs av Salonejdens arbetslösas förening. I verkstaden sorteras de textilier som samlas in vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer. Här sorteras textilierna i femton olika lådor beroende på hur rena de är samt utgående från material och kvalitet. Marjaana Ruuska berättade för eleverna om på vilka sätt man redan kan nyttoanvända gamla textilier. Bland de textilier som förts till insamlingen finns det också helt felfria kläder som duger som sådana för återanvändning. Mycket av de vackra tygen kan användas för att skapa nya produkter av hantverkare. En del av textilierna kan återvinnas mekaniskt för att tillverka hobbyfilt och underlagsmatta för parkett. Löstagna knappar och dragkedjor använder scouterna på sina läger för olika typer av pyssel. Den del av textilierna som inte kan återanvändas eller återvinnas går tillsammans med annat avfall till produktion av el och fjärrvärme.

Sydvästra Finlands Avfallsservice bjuder alla verksamhetsområdets åttondeklassister på en rundtur till avfallsservicens verksamhetsplatser. På våren bjuder vi in eleverna från skolorna i Åbo och Salo och på hösten står åttondeklassisterna från de andra kommunernas skolor i tur.

Är du intresserad av återvinningen av avlagda textilier? Läs mer om vårt och Turun AMK:s gemensamma pilotprojekt på: www.poistotekstiili.fi

Såhär sorterar du hemets textilier: Sortera hemmets avlagda textilier rätt