Aura å har städats genom dykning i hela 30 år

Åbonejdens dykare städar frivilligt botten av Aura å för 30:e gången på Åbodagen i år. Från botten av ån har man genom åren plockat upp allt möjligt: kvarnstenar, en skoter, en poppimästarpokal och en plastpåse med mellanöl. I samband med det belönade dykevenemanget anordnar man även i år ett strandstädningstalko som är öppen för alla. Pop up-sorteringsstationen stannar vid Domkyrkotorget på Åbodagens afton.

Aura å städas återigen genom dykning på Åbodagen, söndagen den 18 september klockan 12–14. Frivilliga dykare i Åboregionen plumsar ner i det grumliga åvattnet mellan Biblioteksbron och Aurabron för att plocka upp allt möjligt som inte hör hemma där.

– I år är tanken att vi ska dyka ner utanför Lilja-statyn och undersöka ån fram till Biblioteksbron. Det är den enda sträckan som vi aldrig dykt, berättar dykarveteranen Jouko Moisala, som varje år sysslar med evenemanget.

Dykevenemanget i Aura å har arrangerats sedan 1992 och man har lyft upp en enorm mängd skräp från ån. Moisala har satt ihop en klippbok över evenemanget med tidningsurklipp från 30 år tillbaka. De mest minnesvärda fynden är enligt Moisala en mörkröd tandemcykel, en plunta full med drickbar konjak, en plastpåse med mellanöl och en plånbok. Man har även plockat upp två kvarnstenar, en poppimästarpokal och en skoter.

– Vi hittade aldrig ägaren till tandemcykeln; undrar vad som egentligen hände med kärleken. Under Aurabron hittade vi även en plånbok två veckor efter att den stals av en ficktjuv. Ägaren fick tillbaka allt utom pengarna, minns Moisala.

Skräp och skrot till återvinning – inte i Aura å eller naturen

Dykarförbundet belönade evenemanget Aura å städas genom dykning med ett miljöpris 2018. Genom evenemanget vill man påminna stadsborna om att skräp som slängs i ån inte försvinner, även om det sjunker ner i djupet.

Det mesta av skrotet som plockas upp ur ån är metall, som till exempel cyklar. Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) miljörådgivare Solja Nurmi påminner att rätt plats för avfall är återvinningspunkten eller sorteringsstationen, inte åstranden eller åbotten.

– Man får ta metall, elapparater och en hel del annat avfall till sorteringsstationerna utan avgift. En plastförpackning som lyfts upp ur ån är till exempel redan så smutsig att den inte längre kan användas som material. Hade den sorterats i plastförpackningsinsamlingen hade man gjort nya plastprodukter av den, konstaterar Nurmi.

Alla uppmuntras att städa stränderna

Förutom städningen under ytan anordnar man även ett strandstädningstalko, som uppmuntrar alla åbobor att städa sina lokala stränder från skräp under Åbodagens vecka och rapportera det insamlade skräpet med Håll Skärgården Ren rf:s applikation Snygg Beach.

– Städtalkot kulminerar på Åbodagen, då man kan hämta talkoredskap från evenemangsplatsen och städa Aura ås strand samtidigt som dykarna hämtar upp skräp från ån, säger projektchef Julia Jännäri från HSR rf.

Allt skräp som samlas in från ån och stränderna transporteras till LSJH:s sorteringsstation i Toppå, där de sorteras för återvinning.

Pop up-sorteringsstationen stannar vid Domkyrkotorget på Åbodagens afton

På Åbodagen erbjuder man sorteringsrådgivning vid LSJH:s rådgivningspunkt på Gamla Stortorget klockan 10–17. På Åbodagens afton lördagen den 17 september klockan 10–14 stannar dessutom LSJH:s Pop up-sorteringsstation vid Domkyrkortorget.

– Man kan utan avgift ta med sig så mycket farligt avfall, elskrot och avlagda textilier som man själv kan bära till stationen, tipsar Solja Nurmi.

Evenemanget ordnas i samarbete mellan Åbos dykarföreningar med sina frivilliga dykare, Stiftelsen för Aura å, Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH), Håll Skärgården Ren rf och Åbo stads Östersjöutmaning.

Man kan följa dykningen på båda sidor av Aura å klockan 12–14. Åbos biträdande borgmästare Heikki Pälve framför sitt tack till dykarna klockan 12. Turun Naispoliisilaulajat uppträder intill Biblioteksbron kl. 13.

Mer information om Pop up-sorteringsstationens stopp i Åbo centrum.