Aura ås städtalkon sprider sig från vattnet till stränderna

Den traditionella dykstädningen av Aura å görs på Åbodagen söndagen den 20 september. Enligt förhandsuppgifter kommer det i år att lyftas upp flera elsparkcyklar från åns botten. Publiken har förutom att följa med dykningen även möjlighet att delta i städningen av stränderna kring Aura å genom att delta i Snygg Beach-talkot.

Dykstädningen av Aura å görs på båda sidorna om Aurabron på Åbodagen 20.9 klockan 12–14. Dykningarna utförs av fyra dykargrupper i Aurabrons område på båda sidorna av ån. Frivilliga dykare i Åboregionen plumsar i det grumliga åvattnet och lyfter upp skrot från bottnen. Enligt förhandsuppgifter väntar där i år över tio elsparkcyklar på dykarna.

– Cyklar har alltid lyfts upp från bottnen, men elsparkcyklarna är ett nytt fenomen. Min egen dykargrupp lyfte upp sin första elsparkcykel bredvid Förin på sommaren, berättar veterandykaren Jouko Moisala som är en av eldsjälarna bakom dykevenemanget.

Dykningar görs även utanför Pinellan där man i stället för cyklar och elsparkcyklar söker efter viktiga historiska föremål som kan ha hamnat i ån.

Snygg Beach uppmuntrar till talko vid åstranden

Städtalkot i Aura å sprider sig från vattnet till åstränderna från Aurabron till Hallisforsen. Vem som helst kan delta i Åbodagens Snygg Beach-talko.

– Håll Skärgården Ren rf:s strandstädningsprogram Snygg Beach uppmuntrar alla stadsbor att delta i det gemensamma Snygg Beach-talkot, denna gång på Aura ås stränder. Vid Aurabron delar HSR rf ut soppåsar, skräpplockare och rapporteringsblanketter till dem som vill delta. Det går också att komma och diskutera med oss om vattendragens tillstånd i Finland och hur man ansvarsfullt rör sig till sjöss, tipsar HSR rf:s projektkoordinator Julia Jännäri.

I omgivningen kring Hallisforsen får man även städa längs med ån i talkoanda. Där koordineras städtalkot av Auraåstiftelsen i omgivningen kring informationscentret Myllärintalo.

Skrotet som lyfts från ån samt skräpet som samlats in från stränderna levereras till Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) Toppå Avfallscentral där det sorteras för återvinning.

Skräp som kastas i ån försvinner inte

Aura ås dykevenemang har ordnats i snart 30 år. Under årens lopp har en enorm mängd skrot lyfts upp från ån. Med evenemanget vill man påminna stadsborna om att skräp som kastas i ån inte försvinner även om det försvinner ur sikte i djupet. Dykarförbundet belönade år 2018 Aura ås dykstädningsevenemang med ett miljöpris: evenemanget når årligen ett stort antal människor och fungerar samtidigt som miljöfostrare och tankeväckare.

Evenemanget ordnas i samarbete mellan Åbos dykarföreningar med sina frivilliga dykare, Auraåstiftelsen, Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Åbos Östersjöutmaning. I Åbodagens städtalko deltar i år även DG-Diving Group, Håll Skärgården Ren rf, Sihvari Oy power by Tshk Oy, Åbo Vattenförsörjning och Åbo Akademis forskningsprofil HAVET och ämnet Miljö- och marinbiologi.

Organisatörerna önskar alla Aura ås vänner välkomna att följa med dykningen samt utmanar stadsborna att delta i Aura ås gemensamma Snygg Beach-talko.

 

Dykstädning av Aura å på Åbodagen 20.9.2020 kl. 12–14 vid Aurabron. I samband med det arrangeras också Snygg Beach-talkot som är öppet för alla. Soppåsar, skräpplockare och rapporteringsblanketter delas ut i närheten av Aurabron kl. 12–14.  Dykstädning av Aura å & Snygg Beach på Åbodagen 2020-evenemangets Facebook-sida hittas på adressen www.facebook.com/events/1011199442719222/. På sociala medier kan man dela bilder från dykevenemanget med hashtag #aurajokisukellus och #dykningiauraå. Man kan uppmuntra folk att delta i städtalkot genom att dela sin egen talkobild på sociala medier med hashtag #siistibiitsi och #snyggbeach.