Aura å städas genom dykning på Åbodagen 16.9

Åbonejdens dykare städar igen Aura å på Åbodagen, inkommande söndag och avlägsnar skrot och skräp från dess botten.

Frivilliga dykare städar skrot och skräp från ån i området mellan Aurabron och det restaurangfartyg som ligger närmast bron under Åbodagen den 16 september kl. 12–14. Skrot som lyfts upp från ån, kommer att läggas på ett avfallsflak vid Kahvila Paawo, där stadsborna sedan kan förundra sig över det. Skrotet levereras till Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) Toppå avfallscentral, där det sorteras för återvinning.

Aura å har städats genom dykning i över 25 år. Under årens gång har en enorm mängd skrot lyfts upp från ån, allt från cyklar till parkbänkar, shoppingvagnar och dryckesburkar. Genom evenemanget vill man påminna stadsborna om, att ett skräp som kastas i ån inte försvinner fast det sjunker ner i djupet.

– Under historiens gång ansågs Aura å länge vara ett öppet avlopp. Nuförtiden borde vi redanvara medvetna om, att en del av avfallen och skräpet flyter längsmed ån till Skärgårdshavet och att plastens tidevarv även fört med sig plastavfallets miljöolägenheter, påminner Sinikka Paulin, verksamhetsledare vid Aura å-stiftelsen.

Förra året erhölls ett rikligt byte av skräp.

– Vi vill konkret visa folk hur mycket skräp det finns i vår å. Vi hoppas att folk skulle bli varse om avfallsmängden och att bytet skulle börja minska. Det skulle inte alltid behöva bli ett helt flak med skrot, påpekar Jouko Moisala, som fungerar som en av de drivande krafterna bakom evenemanget.

Evenemanget ordas av Åbonejdens dykare, Aura å-stiftelsen och Sydvästra Finlands Avfallsservice. I talkot deltar i år även DG-Diving Group, Östersjöutmaningen, Kahvila Paawo, Skyddsfonden för Skärgårdshavet samt Turun Seudun Hyötykuljetus. Evenemanget är en del av Åbodagens program.  Med dykningsstädtalkot av Aura å, deltar man även i det internationella evenemanget Coastal Cleanup Day, som årligen ordnas den tredje lördagen i september.

Vid evenemangets infopunkt är det möjligt att prata om ärenden som berör Aura å, miljön och dykning. Halvvägs i evenemangets program kl. 13, offentliggör Skyddsfonden för Skärgårdshavet vinnaren i den till ungdomar riktade fotograferingstävlingen Mitt skärgårdshav.

Arrangörerna önskar alla Aura å:s vänner välkomna att följa med dykningen och beskåda vad som i år dyker upp ur ån.