Bränn inte avfall i midsommarbrasan!

Nu då midsommaren står vid dörren är det bra att minnas att det är förbjudet att bränna avfall till exempel i midsommarbrasan. Utanför tätort kan du i en öppen brasa bränna små mängder ris, kvistar, halm eller andra hyggesrester samt annat obehandlat virke.

–        Då man bränner avfall uppkommer det alltid rök-, sot-, lukt- och hälsoolägenheter. I hemmaförhållanden brinner avfallet inte tillräckligt rent. Alla för hälsan och miljön skadliga föreningar sprids med röken på din egen gård, påminner miljörådgivare Lotta Salminen från LSJH.

–        Detta gäller också korvpaket och andra hushållsplaster. För hellre den rena plasterna till Rinkis plastinsamling eller sortera de smutsiga plasterna i det brännbara avfallet eller blandavfallet.

Det brännbara avfallet (I Salonejden blandavfallet) utnyttjas för energiproduktion i avfallskraftverk. I miljötillstånden är utsläppsgränserna mycket strikta och uppföljningen sker mycket mer frekvent än i sedvanliga kraftverk. I avfallskraftverket brinner avfallet i en temperatur kring 1000 grader. Dessutom renas rökgaserna i flera steg.

Avfallscentralerna och sorteringsstationerna är stängda på fredag och lördag

LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer tar emot avfall åter igen efter midsommar, men fredagen 24.6 och lördagen 25.6 är alla då normalt öppna mottagningar stängda.

Tilläggsuppgifter:
miljörådgivare Lotta Salminen
Sydvästra Finlands Avfallsservice
tfn 020 728 2118