Avfallshantering i form av kvartersinsamling bör beaktas redan vid planläggningen

I området för Nådendals bostadsmässa sorteras avfallen vid en centraliserad kvartersinsamlingspunkt. Användningen av den mer miljövänliga och för invånarna enkla modellen är viktig att beakta redan vid planläggningen av nya bostadsområden.

Nådendal har varit pilotområde för kvartersinsamlingen som ordnas av Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH), som ansvarar för stadens avfallshantering. I slutet av förra året avslutades ett mycket lyckat kvartersinsamlingstest i Immanenområdet. Kvartersinsamlingen blev också en permanent handlingsmodell i området. Kvartersinsamlingspunkten i området för 2022 års bostadsmässa på Luonnonmaa färdigställs under juni.

– I Nådendal har erfarenheterna från kvartersinsamlingen varit positiva. För att handlingsmodellen ska bli vanlig även i övriga Finland är det viktigt att beakta insamlingsmodellen vid planläggningen av nya bostadsområden. I gamla bostadsområden sker övergången till kvartersinsamling på frivillig basis, vilket i sin tur kräver ett mycket stort deltagande av invånarna och vilja att engagera sig i modellen för att den ska ge fördelar. Det måste också finnas tillräckligt med plats för kvartersinsamlingen i området och en naturlig plats för gångvägar, säger Eva Sjöman, områdesserviceplanerare vid LSJH.

Kommunerna har en central roll vid användningen av den nya modellen genom att möjliggöra och styra den. Avfallshantering och återvinning som gjorts enkel för invånarna ökar sorteringsgraden i hemmen. Kvartersinsamling minskar samtidigt mängden tung trafik i bostadsområdena och utsläppen som den producerar samt ökar trafiksäkerheten och trivseln. Invånarna behöver inte heller reservera utrymme för avfallshanteringen på sin egen gård.

Smarta insamlingskärl

Vid bostadsmässans kvartersinsamlingspunkt samlar man in bioavfall, papper, metall, kartong-, glas- och plastförpackningar samt brännbart avfall. I anknytning till insamlingspunkten sätter man upp en digital skärm, där man kan informera om till exempel aktuella avfallshanteringsfrågor. Insamlingskärlen är låsta, men varje hushåll får elektroniska nycklar som de kan öppna locken med.

– Kärlen vid insamlingspunkten levereras av finländska Molok Oy, som har även varit vår partner i Immanen i Nådendal. Molok utvecklar också insamlingskärlens intelligens, vilket erbjuder oss som ordnar avfallshanteringen nya möjligheter i framtiden. Den tekniska utvecklingen hjälper oss följa mängden och kvaliteten på avfallen och kan i framtiden möjliggöra till exempel fakturering baserad på avfallet som invånaren producerar, berättar Eva Sjöman.