Avfallshanteringsinformation i form av en kalender till varje hem

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) väggkalender delas ut till varje fast bostad och fritidsbostad i sydvästra Finland från och med den 12 december. Kalendern innehåller tidtabeller för LSJH:s ambulerande avfallsinsamlingar märkta på respektive datum, anvisningar för sortering av hemmets avfall samt tips på vardagens avfallshantering.  

LSJH delar för första gången ut tidtabeller för ambulerande insamlingar, sorteringsanvisningar och kontaktuppgifter till alla avfallsmottagningsplatser till invånarna i sina ägarkommuner i form av en väggkalender.

Kalendern delas ut till alla hushåll i LSJH:s ägarkommuner, det vill säga Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo torsdag 12.12.2019. Kalendern trycks i totalt 285 700 exemplar.

– Vid sidan av LSJH:s invånartidning För morgondagen ville vi även skapa en publikation som gör att avfallshanteringen är med i invånarens vardag varje dag året om, berättar serviceförman Katariina Humalamäki.

Stationer, tidtabeller och sorteringsanvisningar

Kalendern innehåller bland annat kontaktuppgifter och öppettider till avfallsmottagningsplatserna på LSJH:s område, tidtabeller för ambulerande insamlingar samt månatliga tips på avfallshantering och miljöarbete.

– Målet med LSJH:s avfallsrådgivning är att förebygga uppkomsten av avfall, öka invånarnas sorteringsiver och öka kunskaperna om miljön. Med hjälp av kalendern kan LSJH ta avfallshantering och miljörådgivning närmare invånaren, säger Humalamäki.

Bilderna i kalendern kommer från invånare i området

Kalendern har illustrerats med fotografier som tagits av invånare i området. Tidigare i år anordnade LSJH en fototävling med totalt 132 deltagande fotografer.

Av de hela 400 fantastiska bilder som skickades in till tävlingen valdes fängslande ögonblick från naturen i sydvästra Finland som fångats av Kati Hannula, Terhi Hirvikoski, Katriina Kantonen, Markku Kivi, Caj Koskinen, Nea Lakima-Terkola, Tiina Lintervo, Selma Obali, Roope Pellinen, Tuomo Pynnönen, Joonas Turunen och Anu Åberg ut till 2020 års kalender.

En fototävling kommer att anordnas även för 2021 års kalender och temat är då vatten. Mer information om tävlingen finns på LSJH:s webbsida.

LSJH informerar i fortsättningen sina invånare genom två publikationer, dvs. väggkalendern och tidningen För morgondagen, som kommer ut nästa gång i maj.

Kalendern delas ut av Posten. Om du inte får någon kalender kan du lämna feedback om distributionen till Posten på www.posti.fi/sv/kundsupport/mottagning/postens-utdelnings/respons-om-postutdelningen. Informera gärna också LSJH:s kundservice om den uteblivna kalendern via kundtjanst@lsjh.fi.

Bekanta dig med kalendern