Avfallsinsamlingsfartyget rör sig i Skärgårdshavet 3–6.7

Avfallsinsamlingsfartyget, som åker runt i Pargas, Kimitoöns och Rimito skärgård 3–6 juli, tar utan avgift emot hushållens farliga avfall, elapparater, metallskrot och skrotfordon. Bygg- och renoveringsavfall samt övrigt utrymmeskrävande avfall tas emot inpackat i storsäckar köpta från Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Fartyget tar emot utan avgift:

 • hemmets farliga avfall
 • alla apparater som fungerat med el
 • metallskrot, också fordon som tagits ur bruk

Ovannämnda avfall behöver inte packas in i en storsäck. Bilar och övriga fordon tas emot endast mot förhandsanmälan och tömda på vätskor. Farligt avfall bör tas till avfallsinsamlingsplatsen packat i originalförpackningar eller i hela, slutna behållare som är väl märkta. Av säkerhetsskäl kan fartyget inte ta emot gasflaskor eller avfall som innehåller asbest.

Fartyget tar emot packat i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) storsäckar:

 • bygg- och renoveringsavfall samt övrigt utrymmeskrävande avfall (tas enbart emot inpackat i storsäckar som köpts på förhand från LSJH)

Storsäckar kan köpas på avfallscentralerna och sorteringsstationerna

Bygg- och städavfall tas emot inpackat i storsäckar köpta från LSJH. Storsäckar säljs på Toppå, Rauhala, Isosuo och Korvenmäki avfallscentraler samt på sorteringsstationerna i Korpo, Bjärnå, Pemar och Kimitoön ända tills insamlingen börjar. En storsäck kostar 89 euro (storlek en kubik). Priset inkluderar hanteringsavgiften samt transporten med avfallsinsamlingsfartyget.

I storsäcken kan du packa till exempel träavfall, möbler, plast, styrox, gipsskivor, tegel, kakel och annat renoveringsavfall.

För den fyllda storsäcken samt övrigt avfall till någon av avfallsinsamlingsfartygets hållplatser, varifrån de avhämtas utan tilläggsavgift. Observera att avfallsinnehavaren ska själv överlämna avfallet. Det är alltså inte tillåtet att föra avfall till insamlingsfartygets hållplats på förhand och lämna det oövervakat.

Fartygsinsamlingen arrangeras av Sydvästra Finlands Avfallsservice i samarbete med Håll Skärgården Ren rf.

Insamlingens tidtabell år 2017

Mån 3.7

 1. 11.30-12.00 Ampuminmaa, Nådendal
 2. 13.30-14.00 Haverö
 3. 15.00-15.30 Pensar
 4. 16.00-16.30 Gullkrona
 5. 17.00-17.30 Stenskär

Tis 4.7

 1. 11.00-11.30 Rosala
 2. 12.00-12.30 Vänoxa
 3. 14.00-14.30 Storlandet
 4. 15.00-16.00 Kasnäs

Ons 5.7

 1. 10.00-11.00 Vänö
 2. 12.00-12.30 Borstö
 3. 13.00-13.30 Lökholm
 4. 14.30-15.30 Jurmo

Tors 6.7

 1. 10.00-11.00 Nötö
 2. 11.30-12.30 Aspö
 3. 14.00-14.30 Björkholm/Käldersö
 4. 15.30-16.00 Bockholm
 5. 16.30-17.00 Sövdö
 6. 17.30-18.00 Ytterstö, Iniö