Avfallskärl i Reso töms från och med den 2 december av L&T Ympäristöpalvelut

Entreprenören Valkama & Halinen, som tömt invånarnas avfallskärl i Reso, har upphört med sin verksamhet.

Från och med den 2 december sköter L&T Ympäristöpalvelut om tömningen av avfallskärlen i Reso. På grund av byte av entreprenör och decembermånadens helgdagar kan tömningsdagen för invånarnas avfallskärl ändra +- 1-2 dagar.

Vi konkurrensutsätter Raisiotraktens avfallstömningsentreprenad vid årsskiftet (december-januari), entreprenören som erhåller uppdraget börjar således 2.5.2022.

Vi beklagar eventuellt besvär som ändringen kan orsaka.

Tilläggsinformation:

Cati Huhta, invånarservicechef
cati.huhta@lsjh.fi
020 728 2117