Ambulerande insamlingar

Sydvästra Finlands Avfallsservice arrangerar årligen olika ambulerande avfallsinsamlingar på sitt verksamhetsområde tillsammans med olika samarbetspartners. Under insamlingarna tar vi emot farligt avfall, elapparater, metallskrot samt bygg- och renoveringsavfall för återvinning. Kontrollera på förhand för vilka typer av avfall insamlingen är till för!