Skärgårdshavets båtinsamlingskampanj

Vi anordnar i samarbete med Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) en insamlingskampanj för trasiga båtar i Skärgårdshavet. De anmälda båtarna samlas in av servicefartyget M/S Roope. Insamlingsområdet begränsas i öst till Storön i Kimitoön, i väst till Skiftet och i norr till Nådendals och Maskus skärgårdsområde.

Nästa båtinsamling planeras till sommaren 2021

En avhämtnings- och avfallshanteringsavgift debiteras för de insamlade båtarna. Avgiften faktureras av LSJH. Den båt som avhämtas får vara av vilket material som helst. Utombordsmotorer tas dock med endast ifall de tömts på alla vätskor. När båtarna har samlats in förs de via landsväg till Sydvästra Finlands Avfallsservice, som skrotar dem på ett regelrätt sätt.

Du kan anmäla din båt till insamlingen tidigast under våren 2021. Du hittar en separat anmälningslänk på denna sida efter att insamlingen har fastställts.