Skärgårdshavets båtinsamlingskampanj

Vi samlar in skrotbåtar i Skärgårdshavet, i samarbete med Håll Skärgården Ren rf. Insamlingen ordnas på sommaren och de föranmälda båtarna samlas in av servicefartyget M/S Roope. Insamlingsområdet begränsas i öst till Storön i Kimitoön, i väst till Skiftet och i norr till Nådendals och Maskus skärgårdsområde. Insamlingen är ämnad för öar utan väg- eller färjeförbindelse.

Anmäl din skrotbåt till insamlingen

Skrotbåtsinsamlingen 2022 har avslutats. På våren 2023 öppnar anmälningen för nästa års insamling igen.

Båtar som avhämtas får vara av vilket material som helst. Utombordsmotorer tas dock med endast ifall de tömts på alla vätskor. Efter insamlingen för LSJH båtarna via landsväg till att skrotas på ett regelrätt sätt.

Du kan även själv transportera skrotbåten till sorteringsstationen

Under 4,5 meter långa båtar av glasfiber eller ABS-plast tas emot som stort brännbart avfall vid LSJH:s alla sorteringsstationer enlig prislistan för små avfallspartier.

Se prislistan för små avfallspartier

Vid avfallscentralerna som har bilvåg tas under 4,5 meter långa båtar emot som grovavfall,  enligt prislistan för stora avfallspartier. Priset bestäms på basen av båtens vikt. Båtar som är över 4,5 meter långa tas emot enbart vid Toppå avfallscentral i Åbo och Korvenmäki avfallscentral i Salo.

Se prislistan för stora avfallspartier