Skärgårdshavets båtinsamlingskampanj 23.7-31.10.2018

Vi anordnar i samarbete med Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) en insamling av trasiga båtar i Skärgårdshavet. Servicefartyget M/S Roope samlar in de anmälda båtarna från invånarnas och stugägarnas stränder under juli–oktober. Insamlingsområdet begränsas i öst till Storön i Kimitoön, i väst till Skiftet och i norr till Nådendals och Maskus skärgårdsområde.

Anmäl din båt till insamlingen

Man kan delta i insamlingen genom att meddela sina kontaktuppgifter, avhämtningsplatsens koordinater och övriga uppgifter senast 8.7 på adressen www.lyyti.fi/reg/venekerays2018.

En avhämtnings- och avfallshanteringsavgift debiteras för de insamlade båtarna. Avgiften faktureras av LSJH. Avhämtnings- och avfallshanteringsavgiften för en fem meter lång båt är 130 euro. Ifall fler båtar avhämtas från samma plats debiteras 75 euro per styck för de påföljande båtarna. Ifall båtens längd överskrider fem meter, läggs det till 15 euro per meter. HSR rf:s medlemmar får 30 euro rabatt på avhämtningen.

Den båt som avhämtas får vara av vilket material som helst. Utombordsmotorer tas dock med endast ifall de tömts på alla vätskor.

När båtarna har samlats in förs de via landsväg till Sydvästra Finlands Avfallsservice, som skrotar dem på ett regelrätt sätt. Man kan inte påverka tidpunkten för avhämtningen utan båtarna avhämtas från den meddelade avhämtningsplatsen då det är logistiskt lämpligt. Det kunden behöver observera är att det bör finnas en farled som är minst 15 meter bred och två meter djup till avhämtningsstället. Farleden får inte begränsas av en bro, kraftledning eller något annat element vars höjd är under nio meter.