Skärgårdshavets båtinsamlingskampanj

Vi anordnar i samarbete med Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) en insamlingskampanj för trasiga båtar i Skärgårdshavet. De anmälda båtarna samlas in av servicefartyget M/S Roope. Insamlingsområdet begränsas i öst till Storön i Kimitoön, i väst till Skiftet och i norr till Nådendals och Maskus skärgårdsområde. Insamlingen är ämnad för öar utan väg- eller färjeförbindelse.

Anmäl din skrotbåt till insamlingen

Man kan anmäla sin egen oanvändbara båt till insamlingen senast 31.7. Avhämtningarna utförs under sommaren och hösten av HSR rf.

HSR rf kommer att förhandskontrollera var de anmälda båtarna ska hämtas och meddelar om båten av någon anledning inte kan hämtas. Om båten kan hämtas får anmälaren en etikett med posten för att märka ut båten för insamling.

Anmäl din skrotbåt till insamlingen

Avgifter för skrotbåtar

Priset för en båt som är kortare än 5 meter är 150 euro styck. Priset för därpå följande båtar som avhämtas från samma plats är 75 euro styck. För över 5 meter långa båtar debiteras för avfallshanteringen en tilläggsavgift på 15 euro per meter. HSR rf:s medlemmar får 20 euro rabatt på avhämtningen. Fakturan för båtens insamling skickas av LSJH.

Den båt som avhämtas får vara av vilket material som helst. Utombordsmotorer tas dock med endast ifall de tömts på alla vätskor. Efter insamlingen för LSJH båtarna via landsväg till att skrotas på ett regelrätt sätt.

Man kan även själv transportera skrotbåten till sorteringsstationen

Under 4,5 meter långa båtar av glasfiber eller ABS-plast tas emot som stort brännbart avfall vid LSJH:s alla sorteringsstationer enlig prislistan för små avfallspartier.

Se prislistan för små avfallspartier

Vid avfallscentralerna, i vilka det finns en bilvåg, tas under 4,5 meter långa båtar emot som grovavfall enligt prislistan för stora avfallspartier. Priset bestäms på basen av båtens vikt. Båtar som är över 4,5 meter långa tas emot enbart vid Toppå avfallscentral i Åbo och Korvenmäki avfallscentral i Salo.

Se prislistan för stora avfallspartier