Skrotinsamling i skärgården

Insamlingsfartyget M/S Roope besöker skärgården i juli och tar utan kostnad emot hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot. Mot avgift kan man också hämta bygg- och städavfall till insamlingen, inpackad i en av LSJHs storsäckar.

Även skrotfordon tas emot under insamlingen. Bilar och övriga fordon tas emot endast mot förhandsanmälan och tömda på vätskor. Skrotbilar ska anmälas till LSJH:s kundtjänst, tfn 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.

Skaffa en storsäck för bygg- och städavfall

Bygg- och städavfallet packas i LSJH:s storsäckar som fr.o.m. 1.4 säljs på LSJH:s sorteringsstationer ända tills insamlingen börjar. Säckar kan även köpas under insamlingen från insamlingsfartyget M/S Roope. Priset för en säck på 1 kubik är 89 euro och då ingår mottagnings- och transportavgift. Försäljning av storsäckar år 2022 har avslutats, eftersom M/S Roope inte trafikerar under vinterhalvåret.

I storsäcken kan du packa bland annat träavfall, skåp, möbler, plast, styrox, gipsskivor, tegelstenar, kakel och annat renoveringsavfall. Av säkerhetsskäl får man inte packa asbest eller gasflaskor i säckarna.

För säcken till någon av hållplatserna som listats i tidtabellen. Säcken hämtas utan avgift från de hamnar som angetts i tidtabellen.

Obs! Avfallsinnehavaren bör infinna sig på servicefartygets hållplats. Det är inte tillåtet att föra avfall till platsen på förhand och lämna det oövervakat.

Servicefartygets däck kan vara halt och alla besökare bör beakta att avfall lyfts ombord med kran. Det är ytterst viktigt att alla som hämtar avfall rör sig med försiktighet och väntar på sin tur på tryggt avstånd. Det är förbjudet att vistas i kranens driftzon utan tillstånd. Säkerhetsanvisningar från både LSJH:s personal och fartygets besättning bör följas omgående.

INSAMLINGENS TIDTABELL 2022

Insamlingens tidtabell är riktgivande och ändringar till följd av bland annat väderförhållanden och hållplatsernas avfallsmängder är möjliga.

I nyheten i För morgondagen-tidningen stod det felaktigt att Nåtö är en av hållplatserna för skärgårdens skrotinsamling 2022. Vi stannade i Nåtö under insamlingen år 2021 och därmed är det inte en hållplats nu år 2022. Vi beklagar felet!

Hållplatsernas koordinater: koordinatsystem WGS84.

Måndag 4.7.2022

kl. 9.00-10.00
Pensar, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60° 09’ 00” Lon: 22° 06’ 60”

kl. 11.00-12.30
Pargas
port, Pargas, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60° 09’ 00” Lon: 22° 17’ 10”

kl. 13.30-14.00
Helsingholm, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60° 1′ 50.628″ Lon: 22° 16′ 55.164″

kl. 15.30-17.00
Tunnhamn
, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 55’ 41,691” Lon: 22° 11’ 0,913”

Tisdag 5.7.2022

kl. 9.00-10.30
Rosala, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 51′ 14,480″ Lon: 22° 24′ 54,616″

kl. 11.30-13.00
Hitis, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan Vikaren
Lat 59° 53′ 52,840″ Lon 22° 31′ 13,66″

kl. 14.15-15.30
Biskopsö, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 58′ 15,894″ Lon: 22° 33′ 35,740″

kl. 16.30-17.30
Stora Ängesö, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 56′ 58,944″ Lon: 22° 30′ 22,809″

Onsdag 6.7.2022

kl. 9.00-10.00
Holma
, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 54’ 28,756” Lon: 22° 21’ 59,933”

kl. 11.00-12.30
Vänö
, Kimitoön, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 52’ 5,509” Lon: 22° 11’ 47,517”

kl. 13.30-14.30
Borstö, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat 59° 51′ 43.236″ Lon21° 58′ 23,481″  

kl. 15.30-16.30
Lökholm, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59° 54′ 44,865″ Lon: 21° 53′ 11,192″ 

kl. 18.30-19.15
Brännskär, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat 60° 5′ 11.076″ Lon 21° 58′ 32.7″  

Torsdag 7.7.2022

kl. 9.00-10.00
Järvsor, Korpo,  förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60° 15′ 40,601″ Lon: 21° 41′ 57,135″  

kl. 12.30-13.30
Maskinnamo, Korpo, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°16’59.9″ Lon: 21°38’13.3″

kl. 14.00-15.30
Åvensor, Korpo,  förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°17’53.3″ Lon: 21°34’41.7″