Skrotinsamling i skärgården 2022

Skrotinsamlingen som ambulerar i skärgården i juli tar utan kostnad emot hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot (skrotfordon mot förhandsanmälan). Du kan också hämta bygg- och städavfall till insamlingen mot en avgift. Bygg- och städavfallet packas i LSJH:s storsäckar som säljs på LSJH:s sorteringsstationer från och med 1.4 ända tills insamlingen börjar samt från insamlingsfartyget M/S Roope under insamlingen.

Du kan framföra önskemål om insamlingsplatser för skärgårdens skrotinsamling 2022 ända till slutet av augusti 2021. Framför förslagen till vår kundtjänst (kundtjanst@lsjh.fi, tfn 0200 47470 vardagar 9–15 eller chatten som finns ner på webbsidan). Vänligen meddela följande uppgifter i samband med önskemålet:

  • Ditt namn och telefonnummer
  • Önskad insamlingsplats (kommun, ö samt gärna även koordinater)
  • Information om ifall det finns en förbindelsebåtsbrygga på ön
  • Information om ifall man kommer fram till ön med bil
  • Information om vilken typ av avfall som finns på insamlingsplatsen (gärna även estimering över mängden m3, kg, st.)