Skrotinsamling i skärgården 5-8.7.2021

Maskinfelet på M/S Roope har lagats och skärgårdens skrotinsamling fortsätter enligt tidtabellen på torsdagen 8.7, läs mer här!

Insamlingsfartyget besöker Rimito och Pargas skärgård i juli och tar utan kostnad emot hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot. Det farliga avfallet bör packas och märkas noggrant.

Även skrotfordon tas emot under insamlingen. Bilar och övriga fordon tas emot endast mot förhandsanmälan och tömda på vätskor. Skrotbilar ska anmälas senast den 28 juni 2021 till LSJH:s kundtjänst, tfn 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.

Skaffa en storsäck för bygg- och städavfall

Du kan också hämta bygg- och städavfall till insamlingen mot en avgift. Bygg- och städavfallet packas i LSJH:s storsäckar som fr.o.m. 1.4 säljs på LSJH:s sorteringsstationer ända tills insamlingen börjar. Säckar kan även köpas under insamlingen från insamlingsfartyget M/S Roope. Priset för en säck på 1 kubik är 89 euro och då ingår mottagnings- och transportavgift.

I storsäcken kan du packa bland annat träavfall, skåp, möbler, plast, styrox, gipsskivor, tegelstenar, kakel och annat renoveringsavfall. Av säkerhetsskäl får man inte packa asbest eller gasflaskor i säckarna.

För säcken till någon av hållplatserna som listats i tidtabellen. Säcken hämtas utan avgift från de hamnar som angetts i tidtabellen.

Obs! Avfallsinnehavaren bör infinna sig på servicefartygets hållplats. Det är inte tillåtet att föra avfall till platsen på förhand och lämna det oövervakat.

Servicefartygets däck kan vara halt och alla besökare bör beakta att avfall lyfts ombord med kran. Det är ytterst viktigt att alla som hämtar avfall rör sig med försiktighet och väntar på sin tur på tryggt avstånd. Det är förbjudet att vistas i kranens driftzon utan tillstånd. Säkerhetsanvisningar från både LSJH:s personal och fartygets besättning bör följas omgående.

Insamlingens tidtabell 2021

Insamlingens tidtabell är riktgivande och ändringar till följd av väderförhållanden och hållplatsernas avfallsmängder är möjliga. Observera att insamlingen kan ställas in även med kort varsel på grund av coronavirussituationen. Så du tar väl inte avfall till avhämtningsplatsen innan insamlingsdagen.

Hållplatsernas koordinater: koordinatsystem WGS84.

Måndag 5.7.2021

kl. 10.00–11.00
SJÄLÖ, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°14’11.0”N Lon: 21°57’17.4”E

kl. 12.30–13.30
INNAMO
, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°14’58.4”N Lon: 21°45’09.2”E

kl. 14.30–15.30
PAKINAIS
, Rimito, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°21’18.4”N Lon: 21°41’15.7”E

kl.16.00–18.00
RUOTSALAIS
, Rimito, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°22’04.2”N Lon: 21°45’50.1”E

Tisdag 6.7.2021

kl. 9.00–10.00
LEMPNÄS
, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan
Lat 60°18’08.1”N Lon: 21°17’40.3”E

kl. 10.30–11.30
YTTERSTÖ
, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°18’57.4”N Lon: 21°15’51.9”E

kl. 12.30–13.30
ÄPPLÖ
, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°18’36.6”N Lon: 21°13’08.8”E

kl. 14.30–15.30
NÅTÖ
, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°20’27.9”N Lon: 21°09’25.6”E

kl. 16.30–17.30
ÅSELHOLM
, Iniö, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°24’56.2”N Lon: 21°13’11.1”E

Onsdag 7.7.2021

kl. 9.00–10.00
MASKINNAMO
, Korpo, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°16’59.9”N Lon: 21°38’13.3”E

kl. 11.00–13.00
ÅVENSOR
, Korpo, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°17’53.3”N Lon: 21°34’41.7”E

kl. 14.30–15.30
STORPENSOR
, Korpo, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°13’57.1”N Lon: 21°30’30.3”E

kl. 16.30–17.00
BERGHAMN LUK
, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan

Lat: 60°09’05.4”N Lon: 21°19’12.9”E

kl. 17.30–18.30
BERGHAMN (HÄRMO)
, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan

Lat: 60°08’55.7”N Lon: 21°18’12.2”E

Berghamns hållplatser körs på fredagen 9.7. Se tidtabell nedan.

Torsdag 8.7.2021

kl. 9.00–10.00
BERGHAMN
, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°03’14.9”N Lon: 21°48’07.2”E

kl. 11.30–13.30
NÖTÖ
, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 59°57’13.6”N Lon: 21°45’21.4”E

kl. 15.30–16.30
STENSKÄR
, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°04’16.6”N Lon: 22°02’56.0”E

kl. 17.00–18.00
GULLKRONA
, Nagu, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°05’18.0”N Lon: 22°04’59.5”E

Fredag 9.7.2021

kl. 8.30–9.00
BERGHAMN LUK
, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°09’05.4”N Lon: 21°19’12.9”E

kl. 9.30–10.00
BERGHAMN (HÄRMO)
, Houtskär, förbindelsebåtsbryggan
Lat: 60°08’55.7”N Lon: 21°18’12.2”E