Skrotinsamling i skärgården

Insamlingsfartyget M/S Roope besöker skärgården i juli och tar utan kostnad emot hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot. Mot avgift kan man också hämta bygg- och städavfall till insamlingen, inpackad i en av LSJHs storsäckar.

Även skrotfordon tas emot under insamlingen. Bilar och övriga fordon tas emot endast mot förhandsanmälan och tömda på vätskor. Skrotbilar ska anmälas till LSJH:s kundtjänst på 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.

Skaffa en storsäck för bygg- och städavfall

Bygg- och städavfallet packas i LSJH:s storsäckar som under säljs på LSJH:s sorteringsstationer. Storsäckarna finns att köpa från den 1 april fram tills att insamlingen börjar. Säckar kan även under insamlingens gång köpas på insamlingsfartyget M/S Roope. Priset för en säck på 1 kubik är 89 euro och då ingår mottagnings- och transportavgift.

I storsäcken kan du packa bland annat träavfall, möbler, plast, styrox, gipsskivor, tegelstenar, kakel och annat renoveringsavfall. Av säkerhetsskäl får man inte packa asbest eller gasflaskor i säckarna.

Hämta säcken till någon av hållplatserna som listats i tidtabellen. Säcken hämtas utan avgift från de hamnar som angetts i tidtabellen.

Obs! Avfallsinnehavaren bör infinna sig på servicefartygets hållplats. Det är inte tillåtet att föra avfall till platsen på förhand och lämna det oövervakat.

Säkerhet

Servicefartygets däck kan vara halt och alla besökare bör beakta att avfall lyfts ombord med kran. Det är ytterst viktigt att alla som hämtar avfall rör sig med försiktighet och väntar på sin tur på tryggt avstånd. Det är förbjudet att vistas i kranens driftzon utan tillstånd. Säkerhetsanvisningar från både LSJH:s personal och fartygets besättning bör följas omgående.

Preliminära hållplatser 3–6.7.2023

Nedan ser du de i skrivande stund överenskomna hållplatserna. Insamlingens tidtabell är riktgivande och ändringar till följd av bland annat väderförhållanden och hållplatsernas avfallsmängder är möjliga. Tidtabellen och koordinater uppdateras under våren.

Måndag 3.7.

Stenskär, Nagu, Pargas
Berghamn, Nagu, Pargas
Hummelholm, Nagu, Pargas
Ängsö, Nagu, Pargas

Tidsag 4.7.

Brunskär, Korpo, Pargas
Storpensor, Korpo, Pargas
Lillpensor, Korpo, Pargas

Onsdag 5.7.

Pakinainen, Rimito, Nådendal
Korvenmaa, Rimito, Nådendal
Ruotsalainen, Rimito, Nådendal
Talosmeri, Rimito, Nådendal

Torsdag 6.7.

Kolko, Iniö, Pargas
Björkö
, Houtskär, Pargas
Käldersö, Korpo, Pargas
Äpplö, Houtskär, Pargas