Nätverket av återvinningspunkter förnyas

Alla eko- och återvinningspunkter finns på www.kierratys.info.

Vid årsskiftet trädde den nya förpackningsförordningen i kraft, vilket innebär att ansvaret för att samla in konsumentförpackningar överfördes från kommunerna till förpackningsproducenterna. Förpackningsproducenterna representeras av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab.

Rinki grundar 40 nya Rinki-ekopunkter på LSJH:s område samt hyr redan existerande återvinningspunkter av LSJH. Rinkis ekopunkter finns i huvudsak i tätorterna och vid butiker. Till Rinki-ekopunkterna kan man föra glasförpackningar, kartongförpackningar, metall och papper. Vid en del punkter samlar man också in plastförpackningar.

Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd har tagit beslutet att LSJH kompletterar Rinki-ekopunktnätverket med 107 punkter. Till LSJH:s punkter kan man i fortsättningen föra glasförpackningar, metall och papper. De pappersinsamlingskärl som finns vid LSJH:s pukter sköts av Paperinkeräys Oy.

Utseendet på LSJH:s återvinningspunkter förnyas under våren. Också Rinki-ekopunkterna får skyltar och sorteringsinstruktioner under våren.

I och med förnyelsen minskar återvinningspunkternas antal på LSJH:s område under början av året. Vi har satt upp anslag på de punkter som stängs.

Återvinningspunkterna på kartan

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats

Filtrera resultat: