Återvinningspunkter

En del av hemmets återvinningsbara avfall kan föras till Rinki-ekopunkterna eller LSJH:s återvinningspunkter. Vid Rinki-ekopunkterna samlas det in glasförpackningar, kartongförpackningar, metall och papper. Vid en del av punkterna samlas det även plastförpackningar. Vid LSJH:s återvinningspunkter samlas det in glasförpackningar, metall och papper. Mottagningsplatserna för övriga avfall hittar du i Avfallets ABC.

Vid årsskiftet 2016 trädde det fulla producentansvaret i kraft för förpackningar. I och med detta överfördes ansvaret för att samla in konsumentförpackningar från kommunerna till förpackningsproducenterna. Förpackningsproducenterna representeras av Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab.

Du hittar alla Rinki-ekopunkterna och återvinningspunkterna även på www.kierratys.info.