Mörttilä sorteringsstation

UTÖ

Öppettider

Stationen har öppet:

  • i februari-mars den sista helgfria lördagen i månaden kl. 9-12,
  • i april-augusti helgfria lördagar kl. 9–12 och
  • i september-november den sista helgfria lördagen i månaden kl. 9-12.

Obs! På grund av coronavirussituationen accepterar vi tills vidare enbart kortbetalning på stationen. Användning av ansiktsmask rekommenderas.

Anvisningar för dig som kommer med avfall

  • Meddela stationsskötaren på förhand, om du ämnar leverera en större mängd avfall.
  • Sortera avfallen noggrant redan innan avfallspartiet levereras till sorteringsstationen. På detta sätt främjar du avfallssorteringen och du uträttar dina ärenden på sorteringsstationen snabbare. De avfall som duger till nyttoanvändning är oftast billigare eller helt avgiftsfria. Täck in avfallspartiet vid behov.
  • Klä dig i reforderlig skyddsutrustning, t.ex. arbetshandskar och ordentliga skor.
  • Anmäl dig hos avfallsstationsskötaren.
  • Betala de avgiftsbelagda avfallen med bankkort eller kreditkort.
  • Lägg avfallen på rätt platser enligt givna anvisningar.

Vad tas emot på sorteringsstationen?

På Mörttilä sorteringsstation mottas avfallspartier levererade med släpkärra eller paketbil. Större avfallspartier tas emot på Toppå avfallscentral i Åbo och Korvenmäki avfallscentral i Salo.

I listan nedan ser du vilka avfall som tas emot på Mörttilä sorteringsstation. Sorteringsanvisningar för enskilda avfallsslag hittar du i avfallets ABC.