Avlagda textilier till insamling

För dina slutanvända kläder och textilier från hemmet till sorteringsstationen i en sluten plastpåse eller sopsäck. Du kan ta avlagda textilier utan avgift till följande sorteringsstationer: Toppå, Korvenmäki, Isosuo, Rauhala, Auranmaa, Houtskär, Kimitoön, Korpo, Pemar, Bjärnå och Yläne.

Se din närmaste sorteringsstation

Se sorteringsanvisningarna för avlagda textilier

Övriga mottagningsplatser som Sydvästra Finlands Avfallsservice upprätthåller

LSJH:s hall och butik för avlagda textilier
Hiisigatan 9, Åbo (ingång från Korshällsgatans sida), hall 5

Avlagda textilier kan lämnas i insamlingkärlen som ligger utanför hallen dygnet runt.

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
Karvataskugatan 3, Åbo

Återvinningspunkt Apila
Sähköyhtiöntie 4, Pemar

Butiken Valmennuspiste upprätthåller
Kanslersvägen 19, Åbo

Siira – sorteringsstationen på hjul
Se Siiras tidtabell här

Pop up-sorteringsstationen
Se Pop upens tidtabell här

Vad händer med de avlagda textilierna?

De avlagda textilierna sorteras enligt kvalitet vidare till olika kanaler. Textilier av bra kvalitet går till LSJH:s butik för avlagda textilier, varifrån invånarna kan skaffa återanvändbara textilier för ett lågt kilopris. En del går som beställningsvara till småföretag, som använder textilierna vid tillverkning av sina egna produkter. Resten av de avlagda textilierna, som ännu för tillfället inte kan återvinnas som material, utnyttjas vid energiproduktion i olika avfallskraftverk. LSJH planerar en förädlingsanläggning för återvinningsbara textilier, för att möjliggöra att meterialåtervinningen ytterligare effektiveras.