Avlagda textilier till insamling

För dina slutanvända kläder och textilier från hemmet till sorteringsstationen i en sluten plastpåse eller sopsäck. Du kan ta avlagda textilier utan avgift till följande sorteringsstationer: Toppå, Korvenmäki, Isosuo, Rauhala, Auranmaa, Houtskär, Kimitoön, Korpo, Pemar, Bjärnå och Yläne.

Se din närmaste sorteringsstation

Se sorteringsanvisningarna för avlagda textilier

Övriga mottagningsplatser som Sydvästra Finlands Avfallsservice upprätthåller

LSJH:s hall och butik för avlagda textilier
Hiisigatan 9, Åbo (ingång från Korshällsgatans sida), hall 5

Avlagda textilier kan lämnas i insamlingkärlen som ligger utanför hallen dygnet runt.

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
Karvataskugatan 3, Åbo

Återvinningscentral Kisälli
Teollisuuskuja 2 A, Lundo

Återvinningspunkt Apila
Sähköyhtiöntie 4, Pemar

Butiken Valmennuspiste upprätthåller
Kanslersvägen 19, Åbo

Siira – sorteringsstationen på hjul
Se Siiras tidtabell här

Pop up-sorteringsstationen
Se Pop upens tidtabell här

KAMU-insamlingskärl
Hitta ditt närmaste KAMU-insamlingskärl här

Vad händer med de avlagda textilierna?

De avlagda textilierna som kommer till insamlingarna sorteras enligt kvalitet vidare till olika kanaler.

  • En del av de avlagda textilierna förädlas till returfibrer i LSJH:s pilotanläggning i Pemar, varefter de blir till råvara för nya produkter.
  • En del går som beställningsvara till småföretag, som använder textilierna vid tillverkning av sina egna produkter.
  • Textilier av bra kvalitet går till LSJH:s butik för avlagda textilier, varifrån de återgår till cirkulation som de är.
  • Resten av de avlagda textilierna, som ännu för tillfället inte kan återvinnas som material, utnyttjas vid energiproduktion i olika avfallskraftverk.

LSJH:s insamling av avlagda textilier är ämnad för invånarna, d.v.s. avlagda textilier från hemmet. Avlagda textilier från företag hänvisas till www.materiaalitori.fi, marknadsplatsen för återvinning av avfall och materialbiflöden från företag och organisationer.