Mottagning av el- och elektronikskrot

Söndriga elapparater kan föras till Sydvästra Finlands Avfallsservices alla sorteringsstationer, Pop up -sorteringsstationen och Siira-bilen. Hushållen kan föra elapparaterna till insamlingen gratis. Nedmonterade apparater tas emot enligt prislistan.

Kolla vilken sorteringsstation som ligger närmast dig

Övriga mottagningsplatser som Sydvästra Finlands Avfallsservice upprätthåller

Återvinningscentral Kisälli
Teollisuuskuja 2 A, Lundo

Turun Ekopaja
Rieskalähdevägen 74, Åbo

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
Karvataskugatan 1, Åbo

Förutom sorteringsstationerna och ovan nämnda platser, kan elapparater returneras till vissa affärer som säljer dylika.

Läs mera på www.serkierratys.fi