Mottagning av elapparater

Söndriga elapparater kan föras till Sydvästra Finlands Avfallsservices alla sorteringsstationer, Pop up -sorteringsstationen och Siira-bilen. Hushållen kan föra elapparaterna till insamlingen gratis.

Kolla vilken sorteringsstation som ligger närmast dig

Övriga mottagningsplatser som Sydvästra Finlands Avfallsservice upprätthåller

På grund av coronavirussituationen kan det finnas avvikelser i öppettiderna för mottagningsplatserna som våra samarbetsparter upprätthåller. Du kollar väl upp situationen på deras hemsidor innan du beger dig av för att föra avfall.

Återvinningscentral Kisälli
Teollisuuskuja 2 A, Lundo

Turun Ekopaja
Rieskalähdevägen 74, Åbo

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
Karvataskugatan 3, Åbo

Förutom sorteringsstationerna och ovan nämnda platser, kan elapparater returneras till vissa affärer som säljer dylika.

Läs mera på www.serkierratys.fi

Datasäker återvinning av dataapparatur

Om man vill kan man skicka datorer, mobiltelefoner och övrig dataapparatur till en behandling, där den användarinformation som finns på apparaten förstörs datasäkert. Du kan bekanta dig med återvinningstjänsten som producentsammanslutningen SER, Kuusakoski och Posti erbjuder på adressen seiffi.fi (sidan finns enbart på finska).

Även andra aktörer kan erbjuda liknande tjänster.