Mottagning av farligt avfall

Farligt avfall är avfall som kan vara hälsovådliga samt orsaka miljöskador. Farligt avfall kan vara litet och vid en första anblick harmlöst, men om det hamnar på fel ställe orsakar det skada på hälsa och miljö. Därför är det viktigt att sortera farligt avfall och hantera det rätt.

Håll olika farliga avfall avskilda från varandra. Förvara dem i originalförpackningarna eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken. Kom ihåg att tejpa polerna på batterierna! Oskyddade poler utgör risk för eldsvåda i insamlingslådan.

Mottagning på sorteringsstationerna

Alla sorteringsstationer tar emot farligt avfall året om. För hushåll är det gratis att hämta upp till 50 kg eller 50 liter farligt avfall till stationerna per besök. Farligt avfall från företag tas emot på sorteringsstationerna enligt prislistan. Mottagningsgränsen för farligt avfall är 100 kg/l/sort.

Se stationernas öppettider

Förutom på sorteringsstationerna tas farligt avfall även emot på återvinningscentraler, ekotorgen, av den mobila sorteringsstationen Siira samt av Pop up-sorteringsstationen.

Mottagning på återvinningscentraler och ekotorg

Även återvinningscentraler och ekotorg tar avgiftsfritt emot farligt avfall från hushåll året om. Även här gäller begränsningen på 50 kg eller 50 liter. Du kan se alla mottagningsställen på kartan på adressen kierrätys.info.

Smidig avhämtning av avfallsolja

STR Tecoil avhämtar svarta oljepartier (spillolja från motorer) på över 800 liter avgiftsfritt direkt hemifrån. Det får inte vara något överlopps blandat med oljan, såsom till exempel över 10 % vatten, kylar- eller bromsvätskor eller vegetabiliska oljor. Beställningar och ytterligare information om Tecoils tjänst: www.tecoil.fi.

För oljepartier på över 2 000 kg (ca 2 200 liter) kan du även beställa en avgiftsfri avhämtning av Lassila Tikanoja Oyj. Den avgiftsfria avhämtningen gäller för använd spillolja av god kvalitet (oljans vattenhalt under 10 %). Beställningar och ytterligare information om L&T:s tjänst.