Mottagning av farligt avfall

Farligt avfall är avfall som kan orsaka fara för såväl människor som miljön. Farligt avfall kan vara litet och vid en första anblick harmlöst, men om det hamnar på fel plats orsakar det skada på hälsa och miljö. Därför är det viktigt att sortera farligt avfall och hantera det rätt.

Håll olika farliga avfall skilt från varandra. Förvara dem i originalförpackningarna eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Mottagning på sorteringsstationerna

Alla sorteringsstationer tar emot farligt avfall året om. Det är gratis för hushåll att ta med upp till 50 kg/liter farligt avfall till stationerna. Farligt avfall från företag tas emot på sorteringsstationerna enligt prislistan. Mottagningsgränsen för farligt avfall är 100 kg/l/sort.

Se stationernas öppettider

Förutom på sorteringsstationerna tas farligt avfall även emot på återvinningscentraler, ekotorgen, den ambulerande sorteringsstationen Siira och vid den nya Pop up-sorteringsstationen.

Mottagning på återvinningscentraler och ekotorg (under 50 kg/l)

Också återvinningscentralerna och ekotorgen tar emot farligt avfall från hushåll året om avgiftsfritt.

På grund av coronavirussituationen kan det finnas avvikelser i öppettiderna för mottagningsplatserna våra samarbetsparter upprätthåller. Du kollar väl upp situationen på deras hemsidor innan du beger dig av för att föra avfall.

Tramel Oy Kaarina
Asianajajankatu 2-4, S:t Karins

Återvinningscentral Kisälli
Teollisuuskuja 2 A, Lundo

Åbo Ekotorg
Rieskalähdevägen 74, Åbo

Raision EkOte
Louhimontie 4, Raisio

Akseli Kiinteistöpalvelut Oy
Karvataskugatan 1, Åbo

Avfallsolja behändigt till återvinning hemifrån

STR Tecoil avhämtar oljepartier på över 400 liter avgifsfritt direkt hemifrån. Läs mera om Tecoils tjänst (på finska).