Beställ skärgårdens talkosäck

Skärgårdens talkosäck erbjuder en lösning för transport av bygg- och renoveringsavfall i skärgården! I den av LSJH köpta 1 m³ stora säcken kan du packa till exempel träavfall, möbler, plast, styrox, gipsskivor, tegel, kakel och annat renoveringsavfall. Av säkerhetsskäl får man inte packa farligt avfall, gasflaskor eller avfall som innehåller asbest i säcken. Avfallsmängden i säcken bör vara sån, att säcken kan slutas och  lyftas ombord med kran med hjälp av fästlänkarna. Löst avfall som blivit utanför säcken kan inte upphämtas, detsamma gäller säckar som eventuellt gått sönder.

Talkosäcktjänsten kan beställas till avfallspunkter som ligger längs med M/S Roopes rutt i Skärgårdshavet. Avvikande upphämtningsplatser kan eventuellt ordnas vid förfrågan.

Se avfallspunkterna på M/S Roopes rutt

Vad kostar talkosäcken?

Priset för skärgårdens talkosäck startar vid 119 €. Om flera säckar ska hämtas från samma avfallspunkt eller plats, sjunker styckepriset enligt nedanstående tabell.

Antal säckar Pris
1 119 €/st
2 109 €/st
3 99 €/st
4 eller flera 89 €/st

Priset inkluderar transport av avfallet från en avfallspunkt som ligger längs med M/S Roopes tömningsrutt samt behandlingen av avfallet på Toppå i Åbo. Ifall talkosäcken ska upphämtas på annan ort än vid en av avfallspunkterna som hör till M/S Roopes tömningsrunda, tillkommer extra avgift. Håll Skärgården Ren rf, som opererar M/S Roope, fakturerar för tillkommande havstransport på basen av transportsträckan.

Fråga mer om skärgårdens talkosäck

Du kan köpa talkosäcken från vår kundtjänst. Fråga mer: 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.