På flaket kan du smidigt sortera stora mängder avfall

För att sortera avfallet från en större renovering eller städning kan man beställa ett växelflak från Sydvästra Finlands Avfallsservice. Det lönar sig att beställa flaket i god tid före talkot eller renoveringen inleds.

LSJH:s sorteringsflak på 14 kubikmeter kan indelas i tre olika fack med hjälp av mellanväggar. Enligt behov kan facken användas för olika typer av avfall som till exempel räfsavfall, renoveringsavfall eller metallskrot. Den stora fördelen med facken är möjligheten till sortering, eftersom en större del av materialet styrs till återvinning och mottagningsavgiften för avfallet minskar. Sorteringen planeras på förhand och då flaket hämtas till byggplatsen är facken redan märkta med instruktioner för att underlätta sorteringen. Flak med mellanväggar finns inte tillgängliga i Pargas skärgård.

Flak kan också beställas utan mellanväggar.

Vi hyr ut flak på hela LSJH:s verksamhetsområde, med undantag för Kimitoöns skärgård och Pargas yttre skärgård.

Talkoflakets hyrespris är från 199 euro och uppåt. Hyrespriset inkluderar flakets transport, hyran för 3 dygn samt vägningsavgiften för flaket. Transportsträckan för flaket har stor inverkan på hyrespriset. Till priset tilläggs mottagningsavgiften för det avfall som sorterats på flaket.

Fråga mer om växelflak

Närmare uppgifter om flaken och priserna från LSJH:s kundtjänst 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.