På flaket kan du smidigt sortera stora mängder avfall

För att sortera avfallet från en större renovering eller städning kan man beställa ett växelflak från Sydvästra Finlands Avfallsservice. Det lönar sig att beställa flaket i god tid före talkot eller renoveringen inleds.

LSJH:s sorteringsflak på 14 kubikmeter kan indelas i tre olika fack med hjälp av mellanväggar. Enligt behov kan facken användas för olika typer av avfall som till exempel räfsavfall, renoveringsavfall eller metallskrot. Den stora fördelen med facken är möjligheten till sortering, eftersom en större del av materialet styrs till återvinning och mottagningsavgiften för avfallet minskar. Sorteringen planeras på förhand och då flaket hämtas till byggplatsen är facken redan märkta med instruktioner för att underlätta sorteringen.

Flak kan också beställas utan mellanväggar.

Vi hyr ut flak på hela LSJH:s verksamhetsområde, med undantag för öar som saknar fast vägförbindelse. Talkoflakens startplatser är Korvenmäki avfallscentral i Salo, Toppå avfallscentral i Åbo, och under år 2023 kommer talkoflak att bli tillgängliga även från Nystads sorteringsstation.

Hyra av talkoflak i 3 dygn.
Avståndet räknas från flakets startplats.
€ inkl. moms
0-15 km229,00
16-30 km299,00
31-45 km349,00
Yli 46 km499,00
Till priset tillkommer vägninsavgift €18,60 inkl. moms samt behandlingsavgift enligt prislistan för stora avfallspartier, på basen av vikt och avfallsslag.

Fråga mer om växelflak

Närmare uppgifter om flaken och priserna från LSJH:s kundtjänst 0200 47470 eller taloyhtiot@lsjh.fi.