Mottagningsplatser för entreprenörer: mottagningsplatser för slam från slamavskiljare och slutna tankar

Allt avfall vars hantering kommunen ansvarar för ska enligt avfallslagen föras till en mottagnings- eller behandlingsplats som kommunen anvisat. Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH) upprätthåller för sina delägarkommuners räkning allmänna mottagningsplatser för avfall samt utvisar avfallsslagsvisa mottagningsplatser. LSJH tar också emot det avfall från näringslivet som hör till kommunens andrahandsansvar.

Mottagningsplatser för slam från slamavskiljare och slutna tankar (1.6.2017)

Slam från fastigheter i Salo

Salos centrala avloppsreningsverk
(Salon keskusjätevedenpuhdistamo)

Satamakatu 33, 24100 Salo
Öppettider: kl. 00.00–24.00

Slam från fastigheter inom Pargas stads område och Korpo-området

Norrby avloppsreningsverk

Norrby Strandväg 10, 21600 Pargas
Öppettider: kl. 00.00–24.00

Slam från fastigheter i Nagu-området

Nagu avloppsreningsverk

Norrstrandsvägen 57, 21660 Nagu
Öppettider: kl. 00.00–24.00

Slam från fastigheter i Houtskär-området

Houtskärs avloppsreningsverk

Saverkeitsvägen 48, 21760 Houtskär
Öppettider: kl. 7.30–15.30

Slam från fastigheterna i Kimitoön

Kimitoöns avloppsreningsverk

Dalsbruks avloppsreningsverk

Slam från fastigheter i övriga kommuner

Biogasanläggningen i Åbo, Gasum Oy

Långholmsgatan 7, 20380 Åbo
Öppettider: vardagar kl. 7.00–18.00