Mottagningsplatser för slam från slamavskiljare och slutna tankar för entreprenörer

Slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar som uppsamlats från Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) delägarkommuners område bör transporteras för behandling till mottagningsplatser som utpekats av LSJH.

Entreprenören och LSJH kommer överens om mottagningen genom ett ömsesidigt kontrakt. Kontraktet bör vara i kraft innan mottagningsplatsen kan ta emot och behandla slammet av entreprenören. För slam som enligt avfallslagen inte hör till kommunens ansvar, kommer entreprenören direkt överens med mottagningsstället om slambehandlingen.

Frågor som gäller kontraktet mellan transportentreprenörer och LSJH kan riktas till: lietevastaanotto@lsjh.fi.

Läs mera om slam som hör till kommunens ansvar

Mottagnings- och behandlingsavgifterna för slam är i enlighet med den av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd fastslagna avfallstaxan. Oberoende av om transporten är kommunalt eller fastighetsvis anordnad bör slambrunnarna tömmas i enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna, som fastställts av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Mottagningsplatser för slam från slamavskiljare och slutna tankar

Slam från fastigheter i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pöytyä, Reso, Rusko, Sagu och Åbo

  • Gasum Oy, Biogasanläggningen i Åbo: Långholmsgatan 7, 20380 Åbo

Slam från fastigheter inom Pargas stads område och Korpo-området

  • Norrby avloppsreningsverk: Norrby Strandväg 10, 21600 Pargas

Slam från fastigheter i Nagu-området

  • Nagu avloppsreningsverk: Norrstrandsvägen 57, 21660 Nagu

Slam från fastigheter i Houtskär-området

  • Houtskärs avloppsreningsverk: Saverkeitsvägen 48, 21760 Houtskär

Slam från fastigheterna i Kimitoön

  • Dalsbruks avloppsreningsverk: Valsverksvägen 16, 25900 Dalsbruk
  • Kimitos avloppsreningsverk: Dragsfjärdsvägen 10, 25700 Kimito

Slam från fastigheter i Kyrö-området i Pöytyä

  • Pöytyä Kyrö avloppsreningsverk: Kyröntie 248, 21800 Kyrö

Slam från fastigheterna i Salo

  • Liikelaitos Salon Vesi, Centralavloppsreningsverket: Satamakatu 33, 24100 Salo

Slam från fastigheterna i Nystad

  • Vakka-Suomen Vesi, Häpönniemi avloppsreningsverk, Takilatie 6, 23500 Nystad